Kdo používá SolidWorks Composer?

SolidWorks Composer využijete v široké škále činností od vývoje návrhu výrobku až po jeho prodej koncovému uživateli, spojený s následným servisem.

Podpora vývoje

Vzhledem k univerzálnosti při načítání 3D dat můžete využít SolidWorks Composer pro komunikaci mezi konstrukčními týmy při vývoji výrobku. Konstruktéři si mohou jednoduše předávat potřebné informace pomocí vizualizací návrhů doplněných o poznámky, animace, studie variant apod. mauting udirenska komora 01

Návody pro montáž

Vytvořte pro vaše zaměstnance srozumitelné návody a pracovní postupy. Pomocí vizualizací pracovních procesů urychlíte zaučení vašich zaměstnanců pro kompletaci sestav. Můžete optimalizovat pracovní postupy.

Návody k použití

SolidWorks Composer vám pomůže vytvořit perfektní návody k použití a uživatelské příručky. Odpadne komplikované získávání obrázků výrobku a následné doplňování různých poznámek a textů. Ilustrované návody budou vždy srozumitelnější než rozsáhlé texty. Zároveň se vyhnete nutným překladům pro přípravu jazykových mutací. 

Internetové aplikace mauting udirenska komora 02

Prezentujte vaše výrobky na webu. Jednoduše umístíte grafické informace na vaše webové stránky. Snadno vytvoříte interaktivní katalogy, které mohou být zároveň provázány např. s objednáváním náhradních dílů.

Školicí materiály

SolidWorks Composer je jedinečný nástroj pro přípravu sofistikovaných školicích materiálů. Zaškolený personál můžete mít ještě dříve, než výrobek uvedete na trh. Zaměstnanci si tak mohou v předstihu osvojit pracovní postupy a připravit pracovní prostředí.

Podpora prodeje

Marketingové prezentace obohatíte o působivé obrázky a animace. Nenáročnost ovládání SolidWorks Composer Player umožní komukoliv efektně předvést váš výrobek zákazníkům. Vaše výstupy z SolidWorks Composeru snadno umístíte do vašich propagačních materiálů.

 

*Návod na montáž udírenské komory, autor Ján Sýkora, Mauting s.r.o.


";