SolidWorks

SolidWorks - 3D CAD navrhování

solidworks uvodSolidWorks je v současné době nejúspěšnější strojírenský 3D CAD systém na českém trhu, což dokazuje také každoroční nárůst počtu prodaných licencí. Zároveň je SolidWorks jediný CAD systém na českém trhu, který je kompletně lokalizován přímo výrobcem, tedy společností Dassault Systèmes SolidWorks. Jako parametrický 3D modelář vám SolidWorks nabízí výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů.

Pokud mluvíme o SolidWorks, mluvíme v prvé řadě o snadném a vizuálně přehledném ovládání. Uživatelské rozhraní SolidWorks je velmi intuitivní a nabízí pohotové pracovní postupy, rapidně snižuje nutné pohyby myší a umožňuje okamžitou, kontextově závislou interakci s uživatelem. Ovládání je založené na technologii SWIFT, která redukuje potřebu opakujících se úkonů, manuálních zásahů i takových operací, kde si ani zkušený uživatel není dopředu jist postupem a často sahá po metodě pokus omyl. SWIFT dokáže ušetřit významné množství času a umožní se více věnovat samotnému procesu navrhování a ne ovládání systému.

Hlavní výhody řešení SolidWorks

  • Komplexní SolidWorks Multiproduct řešení je postavené na SolidWorks PLM.
  • Úplná asociativita mezi SolidWorks Multiproduct dokumenty; všechna data jsou vždy aktuální.
  • Intuitivní, snadné a vizuálně přehledné ovládání postavené na technologii SWIFT.
  • Pomocí nejširší palety základních, pokročilých i specializovanýsolidworks uvod2ch nástrojů, vám SolidWorks umožní dokončit práci včas, přesně a efektivně.
  • Speciální technologie pro práci s velkými sestavami a generování rozsáhlých výkresů.
  • Vysoká úroveň navázaných služeb a technické podpory.
  • Kompletní česká lokalizace všech produktů SolidWorks.

Možnosti SolidWorks

Produktová řada SolidWorks nabízí následující balíčky a aplikace:

SolidWorks Standard - představuje ucelené a robustní řešení pro 3D CAD navrhování, včetně modelování plechových dílů, svařenců a forem, vytváření sestav a mechanismů a vždy aktuální, kompletní výkresové dokumentace. Navíc je v SolidWorks Standard k dispozici celá řada nástrojů pro ověřování návrhů.

SolidWorks Professional - rozšiřuje balíček Standard o výkonné nástroje pro zvýšení produktivity a zlepšení komunikace. To zahrnuje i PDM systém umožňující správu dat. SolidWorks Professional představuje nejlepší řešení pro pracovní týmy.

SolidWorks Premium - nabízí vše co předchozí balíčky a navíc přidává nástroje pro pokročilé a přesné strukturální a pohybové simulace. Obsaženy jsou také nástroje pro navrhování potrubních systémů a kabelových svazků. SolidWorks Premium představuje kompletní řešení pro široké spektrum výrobních oborů.

SolidWorks Electrical - softwarové řešení nejen pro uživatele, kteří navrhují zařízení využívající elektrické rozvody pro napájení, řízení, sběr dat, ale i pro uživatele navrhující fluidní rozvody.

SolidWorks Inspection - tento produkt umožňuje velmi rychle a efektivně vytvářet dokumentaci potřebnou pro kontrolu kvality výrobku.

SolidWorks Sustainability - rozšiřuje produktovou řadu SolidWorks o nástroje pro podporu ekologického navrhování, které vycházejí z osvědčených vědeckých poznatků LCA (Life cycle assessment).


Srovnávací tabulka SolidWorks
Základní funkcionalita SolidWorks SolidWorks
Standard
SolidWorks
Professional
SolidWorks
Premium
Uživatelské rozhraní
Prostředí SolidWorks
Technologie SWIFT
Realistické zobrazení modelů
Knihovna návrhů
Vyhledávání dokumentů a příkazů
3D modelování
Modelování objemových dílů
Plechové díly
Svařování a ocelové konstrukce
Navrhování forem
Pokročilá tvorba ploch
Vícetělové díly
Konfigurace
Přímé úpravy
Přezkoumání dílů
Sestavy a mechanismy
Modelování sestav
Velké sestavy
Přezkoumání velkých návrhů
Kinematika a pohybové studie
Představení návrhu pomocí animace
Inteligentní součásti a šrouby
Detekce kolizí, přesahů a vůlí
Kontrola zarovnání otvorů
Výkresy a detailování
Automatické vytvoření pohledů
Aktualizace pohledů
Kótování
Popisy
Kusovníky a tabulky přířezů
Podpora mezinárodních standardů
Kontrola výkresů
Produktivita a automatizace SolidWorks
Standard
SolidWorks
Professional
SolidWorks
Premium
Automatizace návrhu
3D modely dodavatelů
Rozpoznávání prvků
Porovnávání a rozbor modelů
Knihovna normalizovaných součástí
Kontrola technických norem
Plánovač úloh
Navrhování potrubí
Navrhování svazků elektrické kabeláže
Nástroj Narovnat povrch
Komunikace a sdílení dat SolidWorks
Standard
SolidWorks
Professional
SolidWorks
Premium
Import a export
Využití 2D DWG/DXF dat
SolidWorks Explorer
eDrawings
eDrawings Professional
Fotorealistické zobrazení
Týmová správa dat - PDM
Import naskenovaných dat
Výměna dat ECAD-MCAD
Ověřování návrhu SolidWorks
Standard
SolidWorks
Professional
SolidWorks
Premium
Základní pevnostní analýza
Simulace proudění
Ekologické navrhování
Kontrola vyrobitelnosti
Toleranční analýza
Výpočet nákladů
Strukturální simulace
Pohybová simulace

";