SolidWorks Standard

SolidWorks Standard představuje ucelené a robustní řešení pro 3D CAD navrhování, včetně modelování plechových dílů, svařenců a forem, vytváření sestav a mechanismů a vždy aktuální, kompletní výkresové dokumentace. Navíc je v SolidWorks Standard k dispozici celá řada nástrojů pro ověřování návrhů.

Produkt SolidWorks Standard zahrnuje tuto funkcionalitu:

Uživatelské rozhraní

Prostředí SolidWorks

uzivatelske prostrediSolidWorks nabízí přehledné a intuitivní pracovní prostředí, které inovativně kombinuje moderní ovládací prvky (jako je CommandManager neboli pás karet, který logicky seskupuje podobné nástroje) s osvědčeným systémem roletových menu. SolidWorks také díky vlastní sadě unikátních ovládacích prvků zásadním způsobem minimalizuje potřebu dialogových oken a zlepšuje přehlednost a orientaci na obrazovce. Prostředí je zcela uživatelsky přizpůsobitelné, vlastní nastavení umožňuje nakonfigurovat klávesové zkratky, gesta myší, panel zástupců či veškeré ikony. Pro snazší orientaci a zrychlení práce slouží volič pohledů, strom prvků, PropertyManager, podokno úloh či kontextové nástroje.

Technologie SWIFT

instant3DTechnologie SWIFT automatizuje časově náročnou práci a pomáhá začínajícím uživatelům využívat nástroje SolidWorks, které vyžadují odbornou znalost nebo praxi. SWIFT za vás automaticky provádí diagnózu problémů spojených s pořadím prvků, vazbami skic, použitím kót atd. Můžete se tak soustředit na záměr návrhu a systém se postará o to, abyste záměru dosáhli. Například při zaoblování či úkosování pomocí Xpertů nebo třeba při změně rozměrů modelu pomocí nástroje Rychlé 3D. Díky tomu mohou být i uživatelé s nižší úrovní zkušeností rychlejší a efektivnější.

Realistické zobrazení modelů

realview sestavaTechnologie RealView ovlivňuje zásadním způsobem kvalitu zobrazení modelů v SolidWorks. Bez rendrování, v reálném čase, umožňuje tato technologie zobrazovat realistické, stínované a plně dynamické reprezentace vašich dílů či sestav. Pro použití RealView nemusíte nic nastavovat, stačí ho jen zapnout a na model použít některý z materiálů SolidWorks. RealView používá společnou databázi vzhledů a prostředí, které reprezentují použitý materiál a okolní scénu a pro snazší přístup jsou umístěny v podokně úloh.

Knihovna návrhů

Pro snazší dostupnost často používaných dílů, prvků či popisů lze vybrané objekty uložit do knihovny návrhů. Při opětovném použití stačí objekt pouze přetáhnout do aktuálního dokumentu. Knihovna návrhů je součástí uživatelského prostředí SolidWorks a naleznete ji po pravé straně v podokně úloh.

Vyhledávání dokumentů a příkazů

vyhledavaniVyhledávání dokumentů je možné snadno provést pomocí indexovaného vyhledávání, které je dostupné přímo v prostředí SolidWorks a umožňuje vyhledat libovolné lokální, síťové i PDM dokumenty nejen podle názvu, ale i obsahu textů a uživatelských vlastností. Nalezené díly je dále možné nechat rozčlenit na jednotlivé prvky a skici, z kterých tak vzniknou návrhové kliparty.

Vyhledávání příkazů výrazně usnadňuje nalezení a spouštění veškerých příkazů přímo z okna pro vyhledávání. Výsledky jsou filtrovány během psaní a k nalezení požadovaného příkazu často stačí zadat několik znaků. Požadovaný příkaz můžete spustit nebo znázornit jeho umístění v prostředí SolidWorks.

3D modelování

Modelování objemových dílů

model zaobleni mereniPomocí výkonných nástrojů pro navrhování snadno vytvoříte trojrozměrné modely jednoduchých dílů, vícetělových dílů a sestav. Modely můžete vytvářet pomocí vysunutí, rotací, spojení profilů, tažení po křivkách, tenkostěnných operací a skořepin, zaoblení, normalizovaných děr, pokročilých polí a mnoha dalších prvků.

Při modelování dílů SolidWorks můžete také použít zmrazení prvků, které jsou použity k tvorbě modelu. Tím značně zkrátíte dobu obnovy složitých modelů a předejdete nechtěným změnám modelu.

Plechové díly

plechove dilyPlechové díly jsou nedílnou součástí SolidWorks a je možné je vytvářet různými způsoby. Například pomocí pokročilých funkcí, které převádějí objemový 3D model na plechový díl nebo vytváří komplexní tvar plechu spojením dvou profilů. Můžete také vytvářet vícetělové plechové díly nebo je kombinovat s jinou geometrií a typy těl. Nejčastěji ale budete plechové díly modelovat pomocí plechových prvků a nástrojů. Mezi ty patří například lemy a obruby, ohyby ze skic, ouška, vybočení, zpracování rohů, lisovací a prosekávací nástroje a další.

K dispozici jsou také veškeré technologické přídavky na ohyb – prodloužení, zkrácení, K-faktor a tabulky ohybů a rozměrů. Výrobu vám pak usnadní pokročilé informace o vlastnostech plechu a nejmenším přístřihu, export rozvinů do DXF, automatické popisy ohybů na výkrese či speciální nástroje jako částečné rozviny, větrací otvory nebo vyplnění celých oblastí automatickým polem děr.

Svařování a ocelové konstrukce

svarovaniSe SolidWorks není nic jednoduššího než vytvoření svařence nebo ocelové konstrukce. Začnete skicou rozvržení (kostrou) svařovaného dílu, pak si vyberete jeden ze standardních či vlastních profilů a tím pouhým klikáním obalíte kostru. SolidWorks automaticky vygeneruje návrh svaru ve 3D a také tabulku jednotlivých přířezů a jejich vlastností. V případě potřeby můžete přířezy ořezávat a prodlužovat, doplňovat o výztuže, záslepky, díry či další těla a importované součásti. Asociativita pak zajistí aktuální pozice a rozpisku přířezů ve výkrese.

Navrhování forem

formySolidWorks umožňuje začít návrh formy importem geometrie z téměř libovolného 3D formátu. Na této geometrii nebo na vymodelovaném dílu pak snadno zanalyzujete úkosy, podřezání a potenciální dělicí čáry a v případě potřeby také můžete model upravit pomocí pokročilých úkosů, rozdělovacích křivek či plošného modeláře. Dedikovaná sada nástrojů pro vytváření dělicích křivek, uzavíracích a dělicích ploch, rozdělení formy na jádro a dutinu, bočních jader a vložek pak usnadní bezchybný návrh formy.

Pokročilá tvorba ploch

plochy povrchySolidWorks nabízí výkonný plošný modelář pro vytváření komplexních tvarů a organických návrhů, které již nelze vymodelovat pomocí standardních nástrojů pro tvorbu objemů. Plošná a objemová těla můžete při modelování neomezeně kombinovat a převádět, pomocí ploch je možné vzájemně nahrazovat nebo odstraňovat povrchové plochy objemů. Plochy můžete ořezávat, prodlužovat, zaoblovat, sešívat, doplňovat atd.

Vícetělové díly

Pracujete-li s dílem, který obsahuje více než jedno tělo, můžete aplikovat nástroje pro kombinaci, rozdělení nebo odstranění těl. Můžete také vytvářet rozložené pohledy vícetělových dílů, které lze následně použít ve výkresové a průvodní dokumentaci. Jednotlivá těla nebo vybrané plochy lze přesouvat a kopírovat pomocí souřadnic nebo vazeb.

Konfigurace

konfiguraceSprávce konfigurací je jedinečný nástroj SolidWorks, který vám umožní několikanásobně zvýšit rychlost a efektivitu při práci s typovými řadami, velikostně nebo tvarově podobnými a variantními modely. Konfigurace můžete v jediném dokumentu lehce vytvářet ručně nebo hromadně pomocí tabulky variant, která se edituje pomocí aplikace Excel. K dispozici máte také odvozené varianty, možnost rychlé úpravy konfigurací vybraného prvku či parametru či unikátní Publikátor konfigurací do sestav.

Přímé úpravy

prime upravySolidWorks umožňuje provádět přímé úpravy importovaných nebo vymodelovaných dílů pomocí speciálních nástrojů pro přesouvání, odsazování nebo rotaci ploch u objemových i plošných těl. Při úpravě je k dispozici ovládací triáda, která s pomocí pravítek znatelně usnadňuje veškerou manipulaci. U přímých úprav importovaných dílů je možné nechat provést i transparentní rozpoznání prvků.

Přezkoumání dílů

Přezkoumání dílů SolidWorks slouží ke zpětné kontrole vytvořeného dílu nebo k lepšímu pochopení historie tvorby přejatých dílů. Může vám také pomoci lépe absorbovat použití různých metod v modelování. Nástroj pracuje tak, že prochází historii tvorby daného dílu a postupně uvolňuje jeden prvek po druhém. Tím lépe prohlédnete do samotné tvorby dílu.

Sestavy a mechanismy

Modelování sestav

sestava velkaSestavy je v SolidWorks možné buď skládat z již existujících dílů, nebo je možné vytvářet nové díly v kontextu sestavy. Umístění součástí v sestavě snadno provedete pomocí širokého portfolia standardních i speciálních vazeb. Jejich postupným přidáváním do sestavy zároveň omezujete pohyb součásti v rámci sestavy a tím vlastně definujete kinematiku. Součásti, které tvoří logické celky, můžete seskupovat do podsestav. Seznam dílů a podsestav, vazeb, prvků a referenční geometrie naleznete ve stromě, jehož obsah můžete snadno prohledávat a filtrovat. Pro větší přehlednost také můžete libovolné součásti skrývat, zprůhledňovat, vizualizovat pomocí stavů zobrazení nebo filtrovat pokročilými výběrovými pravidly.

Velké sestavy

speedpak sestavaKromě výkonného modelovacího jádra Parasolid, které je přizpůsobeno pro náročnou práci s rozsáhlými modely, disponuje SolidWorks mnoha dalšími technologiemi pro zlepšení výkonu. Ať už se jedná o režim zjednodušeného načítání sestav, technologii SpeedPak, selektivní otevírání, nástroje pro analýzu výkonu sestavy či podporu vícejádrových procesorů a úloh, SolidWorks vždy nabídne ten nejvyšší možný výkon.

Přezkoumání velkých návrhů

LDRPřezkoumání velkého návrhu je režim otevírání sestav, který disponuje několika užitečnými funkcemi a nástroji pro kontrolu návrhu velkých sestav. Otevřete-li sestavu v tomto režimu, můžete vytvářet průřezy, odměřovat, skrývat nebo zobrazovat součásti a procházet strom Feature manageru. Nedílnou součástí je také možnost vytváření, úpravy a přehrávání procházek nebo snímků.

Kinematika a pohybové studie

pohyb sestavyRozpohybovat sestavu v SolidWorks je možné pouhým přetažením součásti myší, neboť kinematika sestavy vzniká automaticky s přidáváním vazeb. Podobně jednoduše lze zkontrolovat i kolize, ke kterým případně během pohybu může dojít. SolidWorks na kolize nejen upozorní, ale může také celý pohyb v okamžiku kolize zastavit. Pomocí pohybových studií je pak možné provádět celé animace mechanismů nebo i náročnější fyzikální simulace s využitím motorů, 3D kontaktů, pružin a gravitace. Pohybové simulace.

Představení návrhu pomocí animace

predstaveni navrhuVytvořte si virtuální prohlídku vašeho návrhu. Pracovat můžete s různými stavy zobrazení, pohledy, kamerami a světly nebo můžete celou sestavu pohánět pomocí konfigurovatelného motoru. U rozsáhlých sestav snadno vytvoříte také procházku objektem. Pro představení projektu ostatním pak stačí průběh animace zaznamenat do video souboru.

Inteligentní součásti a šrouby

Inteligentní součásti a šrouby napomáhají k výraznému zkrácení času, potřebného na vytvoření sestavy. Inteligentní součásti automaticky přizpůsobují své rozměry při vložení do sestavy nebo mohou také vkládat prvky a celé díly do okolních součástí. Inteligentní šrouby dokážou automaticky vyplnit přichystané díry nebo vytvořit celé šroubové spoje.

Detekce kolizí, přesahů a vůlí

Tyto nástroje slouží pro kontrolu nebo ověření správných vztahů a vzdáleností mezi součástmi návrhu sestavy. Z kontroly můžete snadno vyjmout některé nepodstatné součásti, jako jsou šrouby a matice. Můžete provádět statické detekce, kdy se sestava nehýbe, nebo i dynamické během pohybu. Detekce kolizí, přesahů a vůlí zajistí správnou funkčnost návrhu.

Kontrola zarovnání otvorů

kontrola sestavyV návrhu sestavy můžete ověřit zarovnání děr a otvorů mezi sousedními součástmi. Pomocí tohoto nástroje eliminujete možný výskyt nesprávného zarovnání před předáním návrhu do výroby.

Výkresy a detailování

Automatické vytvoření pohledů

automaticke pohledyDíky komfortním nástrojům pro vytváření výkresové a výrobní dokumentace, vzniká výkres včetně pohledů, kót a popisů téměř automaticky. Jednotlivé pohledy vytvoříte jednoduchým přetažením modelu z palety pohledů na výkres. Stejně snadno pak můžete ze základního pohledu odvodit promítnuté pohledy, řezy včetně automatického šrafování, detailní pohledy a další.

Aktualizace pohledů

S modelem dílu jsou synchronizovány výkresy a sestavy, které se na daný 3D návrh odkazují. Proto se veškeré provedené změny modelu automaticky projeví v odpovídajících výkresech nebo sestavách.

Kótování

kotovaniDo výkresů je možné importovat popisy a parametrické kóty z 3D modelu. SolidWorks nabízí všechny typy kót, avšak nejpoužívanější je inteligentní kóta, která použitý typ kótovaní zvolí automaticky. K dispozici je také automatické kótování a kótování na základě prvků DimXpert. Ve výkresech je možné kóty nechat automaticky zarovnat, odsadit nebo nadefinovat jejich styl, čáry, hodnoty a další.

Popisy

Pro vytvoření kompletního výkresu máte k dispozici detailovací nástroje a popisy jako tolerance, poznámky, automatické pozice, drsnosti, značky svarů a housenky, TTP a základny, lomené čáry, bloky, středové značky, osy a tabulky. Pro snazší ovládání uspořádání pozic slouží magnetické čáry. Z tabulek nechybí kusovník, tabulka přířezů, děr, revizí, ohybů nebo prolisů plechových dílů.

Kusovníky a tabulky přířezů

tabulka prirezuNa základě sestav umožňuje SolidWorks automatické generování kusovníku, který se aktualizuje společně se změnami v modelu sestavy. Ve výkresech jsou jednotlivé součásti sestavy na základě kusovníku automaticky očíslovány. Na podobném principu je u svařování generována tabulka přířezů.

Podpora mezinárodních standardů

Systém SolidWorks podporuje většinu světově uznávaných standardů a technických norem. (ANSI, BSI, DIN, GB, GOST, JIS, ISO)

Kontrola výkresů

Výkresy SolidWorks nabízí nástroj, který slouží pro kontrolu rozdílů mezi revizemi výkresu. K dispozici je grafické porovnání výkresů, které slouží ke snadnějšímu rozpoznání všech rozdílů mezi jednotlivými revizemi.

Produktivita a automatizace

Automatizace návrhu

DriveWorksXpressAutomatizace návrhu probíhá pomocí nástroje DriveWorksXpress, který automatizuje opakované konstrukční kroky včetně generování dílů, výkresů a sestav.

3D modely dodavatelů

Využitím vytvořených 3D modelů a 2D dat katalogových součástí certifikovaných výrobců výrazně zkrátíte dobu návrhu. Data jsou poskytována prostřednictvím webového portálu 3DContentCentral.

Rozpoznávání prvků

SolidWorks umožňuje importovat a následně rozpoznávat data, která byla vytvořena v jiných CAD systémech, pomocí nástroje FeatureWorks. Rozpoznávací funkce slouží pro zpětnou parametrizaci importovaného modelu, kdy je FeatureWorks schopen v automatickém nebo interaktivním režimu přidávat parametry, prvky a historii ke statické geometrii. Tím v SolidWorks vznikne upravitelný parametrický model.

Porovnávání a rozbor modelů

Sada nástrojů SolidWorks Utilities rozšiřuje možnosti SolidWorks o několik užitečných nástrojů, které zajišťují zvýšení produktivity a větší úsporu času při porovnávání a rozboru modelů. Mezi nejčastěji používané patří nástroje pro porovnání geometrie, prvků nebo dokumentů, analýzu geometrie, tloušťky a symetrie či zjednodušování modelů.

Komunikace a sdílení dat

Import a export

SolidWorks může otevírat a ukládat téměř libovolná 3D data – z neutrálních formátů (IGES, STEP, Parasolid, ACIS atd.) nebo formátů jiných CAD systémů (Pro/Engineer, Inventor, Solid Edge atd.). Při importu dat je také k dispozici několik výkonných nástrojů a funkcí, které slouží pro kontrolu geometrie importovaného modelu.

Využití 2D DWG/DXF dat

2deditorSolidWorks umožňuje zpracovávat existující 2D data – můžete prohlížet, importovat a exportovat soubory DWG a DXF. 2D data načtená do prostoru dílu můžete pomocí sady nástrojů 2D do 3D převádět na plnohodnotné modely. Exportovat DWG/DXF můžete z modelu i výkresu a včetně hladin. Více informací o produktu Draftsight.

SolidWorks Explorer

SolidWorks Explorer je bezplatný nástroj pro základní správu souborů a dokumentů na osobní úrovni, který můžete používat i samostatně bez instalace SolidWorks. Pomocí tohoto průzkumníka můžete přejmenovávat, nahrazovat a kopírovat dokumenty i celé projekty SolidWorks. Průzkumník umožňuje také vyhledávání podle různých kritérií a v různých lokacích, u vyhledaných dokumentů pak můžete zobrazit náhled, vlastnosti a odkazy. Od verze 2020 je Explorer nahrazen nástrojem SolidWorks File Utilities.

eDrawings

SolidWorks eDrawings je nástroj pro komunikaci, sdílení a prohlížení 2D i 3D dokumentace, který zásadním způsobem usnadňuje zprostředkování a výměnu dat. Tím pomáhá eliminovat problémy, které velice často nastávají ve vzdálené komunikaci mezi konstruktéry a zákazníky.

Ověřování návrhu

Základní pevnostní analýza

simulationxpressSimulationXpress představuje snadno použitelný simulační nástroj pro ověřování návrhů jednotlivých dílů. S jeho pomocí rychle získáte informace o koeficientu bezpečnosti návrhu a rozložení napětí a deformací v modelu.

Simulace proudění

floxpressFloXpress je simulační nástroj určený pro základní analýzu proudění vzduchu nebo vody. S jeho pomocí rychle získáte informace o proudění v uzavřeném prostoru modelu, který obsahuje jeden vstupní a jeden výstupní otvor.

Ekologické navrhování

sustainability xpressSolidWorks obsahuje integrovaný nástroj pro ekologické navrhování, který vychází z osvědčených vědeckých poznatků LCA (Life cycle assessment) a který minimalizuje dopad návrhu na životní prostředí. Výpočty SustainabilityXpress jsou založeny na fázích životního cyklu výrobku a poskytnuté informace umožní provést rozhodnutí před započetím výroby.

Kontrola vyrobitelnosti

SolidWorks DFMXpress je nástroj, který slouží k posouzení možnosti zhotovit určitý díl. S jeho pomocí odhalíte slabiny vašeho návrhu před předáním do výroby.


";