Simulation

SolidWorks Simulation - simulace a ověřování návrhů

simulationOvěření návrhu je samozřejmou součástí procesu vývoje produktu. S jeho pomocí konstruktér průběžně ověřuje, že jeho návrh bude bezpečný a nebude zbytečně těžký a tedy i nákladný. Výrobek samozřejmě také musí splňovat i další komplexní požadavky na funkčnost a spolehlivost v reálných podmínkách provozu, potom je potřeba ověřit, dynamické vlastnosti mechanismů a provést frekvenční a teplotní analýzy nebo analýzy proudění plynů i kapalin.

Nástroje pro všechny tyto kontroly a analýzy jsou dnes díky SolidWorks Simulation snadno dostupné, intuitivní a jednoduše zvládnutelné pro každého uživatele. Základem je samozřejmě integrace simulačních nástrojů do prostředí CAD SolidWorks. Integrace zajistí díky práci na stejném modelu nejen jednotné a konzistentní ovládání, ale i potřebnou asociativitu mezi konstrukčním návrhem a jeho ověřením. Uživatel tak může bez obav měnit rozměry modelu, přičemž nastavené uchycení i zatížení modelu se automaticky přizpůsobí upravené geometrii a tím zajistí správnost nové simulace.

Možnosti SolidWorks Simulation

Důležitým předpokladem úspěchu je kromě výkonu a rychlosti i podpora širokého portfolia simulací a řešených úloh. SolidWorks Simulation nabízí nástroje pro zpracování následujících oblastí simulací.

Strukturální simulace

Strukturální simulace jsou nejpoužívanější úlohou v oblasti ověřování návrhů dílů a sestav.

  • Simulation Standard nabízí řešení lineárně statických a kontaktních úloh, které představují většinu simulací, které běžný konstruktér potřebuje. Simulation Standard je součástí balíčku SolidWorks Premium.
  • Simulation Professional rozšiřuje balíček Standard o řešení frekvenčních úloh, vzpěru, teplotních úloh, únavy, pádové zkoušky, úloh optimalizace návrhu a také řešení tlakových nádob. Součástí Simulation Professional je i nástroj SolidWorks Motion včetně pohybových simulací založených na událostech.
  • Simulation Premium nabízí vše co předchozí balíčky a navíc řešení nelineárních úloh s geometrickou i materiálovou nelinearitou, úloh lineární dynamiky s harmonickými i náhodnými vibracemi a kompozitními materiály.

simulation uzaver vody2Pohybové simulace

Pomocí SolidWorks Motion, nástroje pro fyzikální pohybové simulace, můžete snadno ověřit kinematické a dynamické vlastnosti mechanismů. Pohyb mechanismu přitom může být řízen časovou posloupností nebo může být založen na událostech.

Simulace dynamiky tekutin

SolidWorks Flow Simulation nabízí simulace proudění plynů a kapalin, sdílení tepla a další, funkce které pomohou přesně ověřit působení reálných okolních podmínek na návrh.

SolidWorks Plastics umožňuje konstruktérům nebo výrobcům plastových dílů a vstřikovacích forem přesný a snadný způsob jejich optimalizace již v počátečních fázích samotného návrhu.

Výhody SolidWorks Simulation

  • Jednoduché a snadno zvládnutelné ovládání, intuitivní prostředí.
  • Dostatečně výkonný pro zkušené výpočtáře, ale zároveň dostatečně jednoduchý pro konstruktéry.
  • Možnost testovat návrhy produktů a eliminovat tak jejich chyby a nedokonalosti hned v úvodní fázi procesu navrhování, tedy ještě dlouho před vyrobením prvního prototypu či produkčního kusu.
  • Nejrychlejší výpočtový algoritmus (řešič) nabízí bezkonkurenční výkon a běh na pozadí, takže probíhající simulace nijak nenaruší váš stávající pracovní proces.
  • Díky rychlému řešení úloh není problém zkoušet různé scénáře a postupně zjemňovat úlohu až k tomu nejpřesnějšímu řešení, jaké budete potřebovat.
  • Snadno dostupné výsledky v podobě automatických zpráv či interaktivních dokumentů eDrawings. 

Srovnávací tabulka strukturálních simulací SolidWorks
Simulační úlohy SolidWorks
Premium
SolidWorks
Simulation
Professional
SolidWorks
Simulation
Premium
Strukturální simulace
Pohybové simulace
Pohybové simulace založené
na událostech
Výpočet rezonančních frekvencí
Vzpěr a předpověď zborcení
Únava materiálu a životnost
Simulace dopadu či nárazu
Teplota při zahřívání a chlazení
Optimalizace návrhu
Analýza tlakových nádob
Zjednodušení na rovinné úlohy
Nelineární materiály a velké
deformace
Vibrace a dynamická odezva
Kompozity

";