SolidWorks Professional

SolidWorks Professional rozšiřuje základní verzi SolidWorks Standard o výkonné nástroje pro zvýšení produktivity a zlepšení komunikace. To zahrnuje i PDM systém umožňující správu dat. SolidWorks Professional představuje nejlepší řešení pro pracovní týmy.

Balíček SolidWorks Professional zahrnuje tyto rozšiřující moduly:

Produktivita a automatizace

Knihovna normalizovaných součástí

toolboxDíky knihovně SolidWorks Toolbox máte okamžitý přístup k databázi normalizovaných součástí různých národních norem (ISO, DIN, ANSI atd.). Naleznete zde například matice, šrouby, podložky, kolíky, nýty, závlačky, ložiska, ozubení a podobně. Toolbox nabízí pomocí nástroje Inteligentní šroub i generování šroubového spoje, výpočty namáhání profilů a ložisek, generování vaček, drážek na hřídelích atd. Součásti z knihovny stačí do sestavy umístit pouhým přetažením, při kterém systém automaticky detekuje okolní geometrii a podle ní přizpůsobí i velikost vkládané normalizované součásti. Knihovna Toolbox představuje jednoduchý a dostupný způsob vedoucí k větší produktivitě.

Kontrola technických norem

SolidWorks podporuje většinu světově uznávaných standardů a technických norem (ANSI, BSI, DIN, GB, GOST, JIS, ISO). Navíc pomocí nástroje SolidWorks Design Checker, který porovnává výkresy s podnikovými normami a pravidly kótování, zajistíte správnou konzistenci výrobního výkresu.

Plánovač úloh

planovac ulohPlánovač úloh SolidWorks slouží k automatizaci provádění jednorázových nebo pravidelně se opakujících úloh. Pracuje nezávisle na systému SolidWorks a náročné úlohy je tak možné nejen naplánovat mimo pracovní dobu, ale je i možné je rozdělit mezi více počítačů v síti. Plánovač úloh umožňuje naplánovat aktualizace a převádění dokumentů, tisk, vytváření výkresů, import nebo export dokumentů (včetně DWG), výpočet simulací, publikování eDrawings a další.

Komunikace a sdílení dat

eDrawings Professional

edrawingSolidWorks eDrawings Professional doplňuje základní verzi eDrawings o rozšířené nástroje pro spolupráci, komunikaci a revidování dokumentů. Jeho hlavním přínosem je možnost odměřování rozměrů a vzdáleností u modelů i výkresů, a dále také vytváření dynamických řezů, vkládání poznámek a 3D popisků, rozložené pohledy či přesouvání součástí.

Fotorealistické zobrazení

photoviewPhotoView 360 je vizualizační nástroj, který uživatelům SolidWorks umožňuje rychle a spolehlivě vytvářet fotorealistická vyobrazení jejich návrhů. Renderované snímky je velice těžké rozeznat od fotografií pořízených v ateliéru, protože s nástroji pro vizualizaci máte možnost detailně pracovat s prostředím, osvětlením, materiály či texturami. Takovýmto využitím 3D modelů k prezentacím či virtuálním studiím snadno eliminujete vysoké náklady na výrobu a fotografování prototypů. Výhodou PhotoView 360 je velmi snadné ovládání typu táhni a pusť, využití SolidWorks materiálů, předdefinovaná prostředí, pokročilé kamerové efekty či plná integrace do SolidWorks.

Týmová správa dat

SOLIDWORKS PDM Standard je řešením správy dat pro malé pracovní skupiny pracující na jednom společném místě. PDM Standard eliminuje náročnou režii správy dat CAD SOLIDWORKS a DraftSight (DWG) spojenou s uchováváním jejich souborů na lokálních a síťových discích. Datové úložiště běžící na Microsoft SQL Server Express zajišťuje, že všechny informace jsou bezpečně uloženy a indexovány pro rychlé vyhledávání oprávněnými osobami. Díky snadné implementaci a konfiguraci SOLIDWORKS PDM Standard efektivně vede produktový tým vývojovým procesem a zajišťuje každému přístup ke správným dokumentům a informacím.

Import naskenovaných dat

Součástí instalace SolidWorks je nástroj ScanTo3D, který umožňuje načítat naskenovaná data jako síť nebo mrak bodů přímo do modeláře SolidWorks. Takto importované objekty lze dále upravovat nebo je převést na plošný nebo objemový model.

Výměna dat ECAD-MCAD

circuitworksCircuitWorks je obousměrný ECAD převodník, s jehož pomocí je možné do SolidWorks načítat a ukládat soubory IDF a PADS. Načtením těchto souborů vznikne v SolidWorks asociativní model. CircuitWorks tak umožňuje eliminovat výskyt chyb při navrhování a používání desek tištěných spojů PCB v elektronických a mechanických výrobcích.

Ověření návrhu

Toleranční analýza

TolAnalyst je nástroj pro toleranční analýzu integrovaný do SolidWorks. TolAnalyst analyzuje návrhy na základě pořadí a způsobu seskupení, použití kót a vkládání tolerancí DimXpert. TolAnalyst umožní určit bez únavných ručních výpočtů, které jsou navíc náchylné na chyby, zda je návrh funkční a sestavitelný.

Výpočet nákladů

CostingNástroj SolidWorks Costing slouží k výpočtu nákladů na výrobu plechových a obráběných dílů. Náklady jsou automaticky vypočteny na základě informací ze šablon o výrobě a materiálech. Výstupem tohoto nástroje je automaticky vygenerovaná zpráva, která obsahuje rozpis a odhad celkových nákladů. SolidWorks Costing pomáhá konstruktérům přijímat konstrukční rozhodnutí založená na nákladech na výrobu a výrobcům vytvářet cenové nabídky pro zákazníky.


";