SolidWorks Premium

SolidWorks Premium nabízí vše co balíčky SolidWorks Standard i SolidWorks Professional a navíc přidává nástroje pro pokročilé a přesné strukturální a pohybové simulace. Obsaženy jsou také nástroje pro navrhování potrubních systémů a kabelových svazků. SolidWorks Premium představuje kompletní řešení pro široké spektrum výrobních oborů.

Balíček SolidWorks Premium zahrnuje tyto rozšiřující moduly:

Produktivita a automatizace

Narovnat povrch

narovnat povrchPro navrhování produktů, které mají komplexní tvary nebo jsou vyrobeny z materiálu jako kůže či látka, je v SolidWorks k dispozici nástroj Narovnat povrch, s jehož pomocí můžete snadno získat rovinný přístřih (rozvin). Tento nástroj tedy s výhodou použijete při navrhování výrobků jako jsou boty, sportovní vybavení apod.

Nástroj Narovnat povrch nabízí možnosti jako je výběr pevné hrany či vrcholu, dále výběr hran a skic, které se mají promítnout (rozvinout) také do narovnaného tvaru a v neposlední řadě je k dispozici i možnost nastřižení hran, které při následném skládání přístřihu umožní vyrobit (sešít) i tvarově komplikovaný model bez zbytečného napínání materiálu. K dispozici je také možnost nastavení přesnosti rozvinu a náhled sítě, která slouží k vygenerování přístřihu.

Pokud máte balíček SolidWorks Premium, tak nástroj naleznete v menu Vložit > Povrch > Narovnat

Navrhování potrubí

routingSolidWorks Routing je nástroj pro intuitivní vytváření a modifikaci potrubních sítí a kabelových systémů. S jeho pomocí lze zefektivnit návrh vedení potrubí, hadic, kabelů, drátů či elektroinstalace a dosáhnout tak rychlejší realizace projektu při nižších nákladech. SolidWorks Routing nabízí rychlý přístup typu táhni a pusť, automatické přizpůsobení velikosti vkládaných součástí, parametrické a automatické trasy. Dále je k dispozici také automatické generování výkresové dokumentace a kusovníků včetně délek potrubí, generování souborů pro CNC ohýbačky a v neposlední řadě i uživatelsky přístupná knihovna komponentů přírub, kolen, trubek, konektorů a dalších.

Navrhování svazků elektrické kabeláže

Navrhování svazků elektrické kabeláže probíhá v SolidWorks Routing jednoduše pomocí importovaných informací o elektrickém připojení. V rámci návrhu je možné snadno vytvořit 3D trasu elektrického vedení, její výkresovou dokumentaci včetně rozvinutého tvaru kabelů či svazků a samozřejmě také kusovník včetně seznamu vodičů a informací o zapojení svazků.

Ověřování návrhu

Strukturální simulace

droptestIntegrovaný SolidWorks Simulation Standard představuje pokročilé a robustní, ale zároveň stále snadno ovladatelné a intuitivní řešení pro provádění přesných a reálných simulací návrhů dílů i celých sestav, plechů, skořepin, rámů nebo příhradových konstrukcí. Simulation Standard nabízí řešení lineárně statických a kontaktních úloh, které představují většinu simulací, které by běžný konstruktér mohl potřebovat.

Příkladem takovýchto úloh mohou být běžné pevnostní výpočty do meze kluzu při zatížení součásti silou či tlakem, namáhání symetrických součástí, simulace šroubových spojů, ověření nalisovaného spoje nebo kontrola otlačení čepu. 

Pohybové simulace

solidworks motionPomocí SolidWorks Motion, nástroje pro fyzikální pohybové simulace, můžete snadno ověřit kinematické a dynamické vlastnosti mechanismů včetně působení setrvačných sil, reakčních sil, tlumení, tření a přesných číselných a grafických výsledků všech analýz. Pohyb mechanismu přitom může být řízen časovou posloupností nebo může být založen na událostech.

SolidWorks Motion je součástí balíčků SolidWorks Premium a SolidWorks Simulation Professional.

SolidWorks Sustainability

SolidWorks Sustainability doplňuje bezplatnou verzi Xpress o rozšířené nástroje pro ekologické navrhování celých sestav. Hlavním přínosem je možnost práce se sestavami, podpora konfigurací sestav a dílů, vizualizace sestav a volba způsobu dopravy.


";