SolidWorks PLM

Product lifecycle management (PLM) zajišťuje sdílení informací o výrobku v rámci celé společnosti.
SOLIDWORKS PLM řešení je založeno na produktech z portfolia SOLIDWORKS Multiproduct.

Tyto vzájemně propojené produkty zajišťují, aby jakákoliv změna provedená při vývoji nebo inovaci výrobku byla sdílena všemi, kteří s těmito informacemi potřebují pracovat. SOLIDWORKS Multiproduct řešení zahrnuje systémy SOLIDWORKS, Simulation, Composer, SolidCAM a je zastřešeno systémem SOLIDWORKS PDM Professional.

SolidWorks PLM

SOLIDWORKS Multiproduct

Sdílení informací o změnách a inovacích zastřešuje systém správy dokumentace SOLIDWORKS PDM Professional. Provedené změny jsou automaticky archivovány v systému SOLIDWORKS PDM Professional a každý člen pracovního týmu je informován o provedených změnách.

Potřebné informace o výrobku a prováděných inovacích lze sdílet do systémů technické přípravy výroby (TPV) a do informačních systémů (MRP/ERP). Typickým představitelem sdílené informace je například kusovník s kompletní strukturou výrobku, informace o materiálech a skladových položkách. Výměna těchto informací probíhá automaticky na úrovni jednotné databáze celého sytému.

Architektura PLM řešení s informačním systémem bez TPV modulu a externím TPV systémem

struktura pdm a plm

Architektura PLM řešení s informačním systémem a integrovaným TPV modulem

struktura pdm a plm

Přínosem PLM řešení založeného na SOLIDWORKS Multiproduct je zkrácení vývojového a inovačního cyklu výrobku.

plm uspora


Implementace PLM řešení, přináší uživatelům CAD a PDM systémů možnost online přístupu k materiálovým a skladovým položkám informačního systému s možností filtrování dle parametrů jako jsou např. rozměry, norma, cena, skladové množství, poslední pohyby na skladě, atd. Vybrané informace se pak automaticky přenášejí do vlastností, rohových razítek a kusovníků. Kusovníky jsou pak automatizovaně synchronizovány do informačního systému. 

PLM vyber materialu

V rámci synchronizace kusovníků se uživatelům informačního systému nabízí možnost zobrazení aktuální výkresové dokumentace k vybrané položce (i její verzi) a zobrazení 3D modelu příslušné položky. Uživatelé informačního systému mohou mít k dispozici odměřování na zvoleném modelu, vlastního rozložení sestav a podsestav. Tato funkcionalita je dostupná bez nutnosti čerpání licence CAD nebo PDM systému.

PLM QI

Příklady PLM řešení s MRP/ERP systémy:

PLM řešení s MRP/ERP systémy PLM řešení s MRP/ERP systémy PLM řešení s MRP/ERP systémyPLM řešení s MRP/ERP systémy plm logo 7

plm logo 8 plm logo 9 plm logo 6


";