SolidWorks Plastics

SolidWorks Plastics CavityPři konstrukci plastových dílů nebo při konstrukci forem se setkáváme s problémy, které je vhodné řešit v průběhu konstrukce samotných dílů nebo forem. Jelikož pozdější úpravy a opravy jsou, jak z hlediska času, tak z hlediska finančního, dosti náročné. V mnoha případech dokonce není možné tyto úpravy provést. Těmto problémům se lze vyhnout a právě pro tyto případy připravila společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. pro CAD systém SolidWorks nový produkt s názvem SolidWorks Plastics. 

Produkty SolidWorks Plastics jsou založeny na technologii společnosti SIMPOE SAS (SIMPOE), která patří mezi přední poskytovatele softwaru v oblasti simulace vstřikování plastů pro formy. Společnost SIMPOE je ”Gold partner” společnosti SolidWorks a nabízí tak zcela integrovanou a plně provázanou funkčnost v rámci „jediného okna“ SolidWorksu. Nový produkt je výsledkem dlouhodobého partnerství obou společností a je nabízen pod značkou SolidWorks.

Software SolidWorks Plastics je na trh dodáván ve dvou balíčcích – SolidWorks Plastics Standard pro konstruktéry dílů a SolidWorks Plastics Professional pro konstruktéry a výrobce forem.

SolidWorks Plastics Standard - Pro konstruktéry plastových dílů 

K největším úsporám nákladů při optimalizaci plastových dílů pro výrobu dochází v počátečních fázích návrhu produktu. Přeskočení tohoto kroku často vede k neefektivnímu navrhování forem s mimořádně úzkým rozmezím pro výrobu „dobrých dílů“. To vede k vyšší míře vyřazování výrobků a ke zpožděním při uvádění na trh.   

Co nabízí: SolidWorks Plastic 02

 • Analýza vstřikování plastových výrobků
 • Optimalizace tloušťky stěny
 • Řízení globální kvality sítě
 • Studené spoje
 • Analýza smrštění
 • Určení vtoků (i automatické)
 • Generování výstupních zpráv

 

SolidWorks Plastics Professional - Pro konstruktéry a výrobce forem

SolidWorks Plastics Professional umožňuje konstruktérům nebo výrobcům vstřikovacích forem přesný a snadný způsob jejich optimalizace. Můžete rychle vytvářet a analyzovat jednoduché, vícedutinové i vícenásobné návrhy forem.

Co nabízí:

 • Optimalizace vstřikování
 • Optimalizace vtokové soustavy
 • Násobné dutiny, dotlak
 • Pokročilé typy analýz - analýzy zatuhnutí vtokového ústí, analýza času chladnutí, plnění plynem & ventil, 2K vstřikování, analýza vláken & Birefringence (dvojlom)

SolidWorks Plastics Premium - Pro profesionály

SolidWorks Premium Plastic nabízí doplnění předešlých modulů o možnost plnohodnotného řešení chlazení formy a ve spojení se SolidWorks Simulation Premium o výpočet deformace vstřikovaného dílu po vyjmutí z formy. Jedná se o nástroj pro komplexní posouzení a odladění technologických parametrů vstřikování plastů do formy.

Co nabízí:

Podpora v části geometrické formy

 • Vložení geometrie chladící soustavy do modelu výpočtu formy
 • Návrh chladící soustavy
 • Speciální typy chladících liniíplastics skrouceni
 • Konformace chladicího systému formy

Přídavné možnosti pro vstřikování plastu

 • Analýza deformace dílu formy
 • Kontrola analýzy chlazení
 • Analýza chladících linií

V části výsledků

 • Označení vtaženin i s ohledem na etapu chlazení dílu ve formě
 • Zobrazení parametrů analýzy v etapě tzv. dochlazování dílu ve formě
 • Rozložení mapy teploty dílu na konci chladnutí (v čase vyhození dílu z formy)
 • Deformace dílu ve vztahu k celkovému vnitřnímu pnutí
 • Deformace formy ve vztahu k vnitřnímu pnutí
 • Deformaci vstřikovaného dílu od rozložení teploty v čase po vyhození formy (dochlazení)

 


";