SolidWorks PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard je řešením správy dat pro malé pracovní skupiny pracující na jednom společném místě. Toto řešení je zahrnuto v licencích CAD SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium. SOLIDWORKS PDM Standard eliminuje náročnou režii správy dat CAD SOLIDWORKS a DraftSight (dwg) spojenou s uchováváním jejich souborů na lokálních a síťových discích. SOLIDWORKS PDM Standard je v nabídce společnosti Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. náhradou za produkt SOLIDWORKS Workgroup PDM, jehož podpora bude ukončena s verzí 2017.

Datové úložiště běžící na Microsoft SQL Server Express zajišťuje, že všechny informace jsou bezpečně uloženy a indexovány pro rychlé vyhledávání oprávněnými osobami. Díky snadné implementaci a konfiguraci SOLIDWORKS PDM Standard efektivně vede produktový tým vývojovým procesem a zajišťuje každému přístup ke správným dokumentům a informacím. Integrace s CAD SOLIDWORKS a DraftSight umožňuje firmám s nasazenou správou dokumentace soustředit se na vlastní vývoj výrobků.

Funkce SOLIDWORKS PDM Standard

Správa dokumentů

 pdm-standard. Systém umožňuje spravovat všechny typy souborů. Při nasazení SOLIDWORKS PDM vznikne jednotné úložiště, ke kterému přistupují uživatelé pro získávání a zapisování svých souborů. To umožní bezpečné zálohování výrobkových dat, protože se omezí existence dalších úložišť, duplikování souborů a výskyt neřízených verzí a revizí. Řešení SOLIDWORKS PDM optimalizuje provoz na podnikové síti - při soustavné práci na datech jsou tato lokálně na pracovní stanici a síť je využívána pouze pro jejich rezervování a uvolňování (check-in a check-out) a nezbytnou synchronizaci změněných dat.

SOLIDWORKS PDM výrazně napomáhá integritě vazeb mezi soubory - díly, výkresy a sestavami i jinými typy souborů a to tím, že vazby automaticky aktualizuje, kdykoliv soubor přesunete do jiné složky nebo jej přejmenujete. Eliminuje se tak rozpad vazeb a čas potřebný na ruční vyhledání a obnovu referencí.

Správa a řízení revizí

 pdm-profesional-standard SOLIDWORKS PDM zajistí sledování změn, udržuje kompletní historii revizí během vývoje výrobku a předchází chybám pramenícím z ručního zásahů.

Opakované použití návrhů

Díky pokročilému vyhledávání dostupnému přímo z Průzkumníka Windows a všech dialogů pro otevření souborů uživatel může rychle vyhledat starší návrhy a tyto buď přímo opakovaně použít, nebo pomocí pokročilých nástrojů pro kopírování a přejmenování využít pro odvození nových podobných dílů a skupin.

Bezpečné uchovávání souborů

Bezpečný a řízený přístup k citlivým nebo specifickým informacím o výrobcích je základní, snadno implementovatelnou vlastností systému SOLIDWORKS PDM. Díky zabezpečenému souborovému úložišti a striktně řízenému uživatelskému přístupu (i v rámci distribuovaného výpočetního prostředí) jsou eliminována bezpečnostní rizika, která vyplývají z používání sdílených síťových disků.

Typy licencí SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor

Je určený pro uživatele, kteří pracují s CAD SOLIDWORKS nebo DraftSight. The CAD Editor klient pro SOLIDWORKS PDM Standard je zahrnutý v každé licenci 3D CAD software SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS PDM Standard Contributor

Slouží především pro non-CAD uživatele, kteří vytvářejí a zpracovávají další dokumenty, vztahující se k výrobkům, například v aplikacích Microsoft Word and Excel a účastní se na workflow dokumentace.

SOLIDWORKS PDM Standard Viewer

Je určený pro uživatele, kteří potřebují vyhledávat, prohlížet a tisknout dokumenty. Uživatelé s touto licencí se mohou také podílet na schvalovacích procesech (wokflow), takže tato licence je vhodná pro vedoucí projektů a pracovníky výroby, kteří nepotřebují vkládat a editovat data.


";