SolidWorks Motion

motion2Kontroly návrhů mechanismů probíhají z velké části s pomocí nástrojů SolidWorks Standard. Ten konstruktérovi nabízí jak řešení kinematiky na úrovni sestavových vazeb, dynamických kolizí a kontaktního přenosu pohybu, tak i vytváření vizuálních animací a řešení základních pohybových simulací včetně omezené fyzikální složky (gravitace, motory, pružiny či kontakty). Animace a pohybové simulace se vytvářejí v přehledném Správci pohybu, který je umístěn pod modelem při spodním okraji obrazovky. Nevýhodou základních pohybových simulací je pouze přibližné řešení a absence jakýchkoliv přesných výsledků či grafů.

Pro pokročilé pohybové úlohy je k dispozici robustní nástroj SolidWorks Motion, který je integrován také do Správce pohybu. SolidWorks Motion je postaven na technologii Adams multibody dynamics a nabízí plnou kontrolu návrhu včetně dynamiky mechanismu, která zahrnuje působení setrvačných sil, reakčních a dalších sil, účinků tlumení a tření. K dispozici jsou dále rozšířené možnosti u pohybových prvků či pokročilé prvky jako působící síly, momenty a tlumiče. Široké je také portfolio výsledků, které zahrnují přesně vyčíslené rychlosti, zrychlení, síly, momenty, spotřebovaný výkon či trasa pohybu. Všechny výsledné hodnoty je možné zobrazit v animovaných grafech. Výsledné reakční síly lze na jedno klepnutí přenést na danou součást, v níž pak může automaticky proběhnout pevnostní výpočet.

Pomocí SolidWorks Motion lze snadno řešit úlohy jako je například kontrola odskočení vačky, vystřelení projektilu, přenos sil při pohybu nebo výkon nutný k rozpohybování mechanismu. Využitím možnosti vytvářet pohybové simulace, které jsou řízené nikoliv časovou osou, ale událostmi v mechanismu, je pak možné provádět simulace celých strojů a rozsáhlých zařízení.

SolidWorks Motion je součástí balíčků SolidWorks PremiumSolidWorks Simulation Professional.


Srovnávací tabulka pohybových simulací
Základní pohybové simulace SolidWorks Motion
Přibližná simulace se zjednodušenou a omezenou fyzikou, bez působících setrvačných sil. Přesná simulace založená na technologii Adams, realisticky interpretovaná fyzika a setrvačné síly.
Široké možnosti nastavení pohybových prvků. K dispozici jsou motory, pružiny, 3D kontakt, gravitace. Pokročilé možnosti nastavení pohybových prvků, včetně materiálu, tření a tlumení. K dispozici jsou navíc působící síly, momenty a tlumiče.
Kinematické vazby v sestavě SolidWorks. Vlastní kopie sady vazeb. Vazby je možné pokročilým způsobem upravovat nezávisle na vazbách modelu.
Žádné přesné výsledky, pouze vizuální prezentace pohybu. Bohaté možnosti zobrazení výsledků (animované grafy, obrázky, vektory), široká sada veličin (rychlosti, zrychlení, reakční síly, momenty, spotřebovaný výkon a další).
Žádná trasa pohybu. Automatické vytvoření trasy pohybu libovolného bodu modelu (3D křivka).
Žádný přenos zatížení. Snadný přenos výsledných sil na součást s možností automatického řešení následné strukturální simulace.

";