SolidWorks Electrical

SolidWorks Electrical je softwarové řešení nejen pro uživatele, kteří navrhují zařízení využívající elektrické rozvody pro napájení, řízení, sběr dat, ale i pro uživatele navrhující fluidní rozvody (pneumatické a hydraulické). SolidWorks Electrical zjednodušuje uživatelům proces návrhu elektrických obvodů, napomáhá kontrole procesu celého systému a zároveň integruje důležité aspekty elektrického rozvodu do 3D prostředí mechanické části návrhu v prostředí modelu SolidWorks. Systém představuje okamžité obousměrné propojení mezi 2D schématem a 3D daty modelu.

Přínosy a výhody integrace 2D elektrického návrhu 3D modelu

Omezení skrytých nákladů - Vyloučení chyb a zvýšených nákladů na opravy a změny díky okamžité zpětné vazbě při návrhu zařízení, rozložení komponent a volbě tras.
Zkrácení času na vývoj - Víceuživatelské prostředí dovoluje konstrukčnímu týmu pracovat současně na návrhu obvodů a mechanické části zařízení. Volba komponent z databáze dodavatelů a načítání modelů se skutečnými rozměry dovoluje dimenzovat návrh zařízení tak, aby nedocházelo ke kolizi mezi díly a trasami rozvodů
v krátkém čase.
Nárůst kvality a spolehlivosti dokumentace - Zahrnutí informací o elektrických, pneumatických
a hydraulických prvcích na základě schématu přímo do 3D modelu, dovoluje vytvářet detailní dokumentaci
a produktovou vizualizaci. To vše napomáhá zajistit jednotnou podobu a způsob montáže zařízení.

solidworks electrical

Možnosti SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional

SolidWorks Electrical je samostatná aplikace pro navrhování 2D obvodů na schematické úrovni založená
na databázi jednotlivých prvků. 

 • Snadný postup návrhu elektrických obvodů ve 2D prostředí. SW_Electrical_2D_01_Res
 • Standardní prostředí navržené tak, aby potřebné úlohy 
  bylo možné provádět na pár kliknutí.
 • Víceuživatelské prostředí založené na databázovém přístupu umožní 
  více uživatelům pracovat současně na jednom projektu ve stejný okamžik.
 • Import symbolů součástek přímo do prostředí SolidWorks Electrical.
 • Liniové schéma přímo provázané se schématy zapojení.
 • Více než 500.000 elektronických součástek v knihovně.
 • Nástroj na kreslení symbolů součástek.
 • Okamžitá, obousměrná synchronizace mezi 2D schématem a 3D modelem reagující na změny návrhu.
 • Výkonné nástroje pro návrh zapojení PLC a svorkovnic, které výrazně omezují časovou náročnost na vložení součástek do návrhu. Nevyžaduje instalaci CAD SolidWorks.


Možnosti SOLIDWORKS Electrical 3D

Jedná se o doplněk do programu SolidWorks, který propojuje schémata obvodů navržených v SolidWorks Electrical a modely vytvořené v SolidWorks včetně vytvoření tras vodičů ve 3D. 

 • Import návrhů schémat do CAD SolidWorks. Panel Layout1_Res
 • Dovoluje vložit komponenty obvodů do 3D modelů. 
 • Automatické trasování vodičů a kabelů v 3D prostoru podle 2D schémat.
 • Oddělení tras vodičů podle napětí (3f rozvod je veden jinými trasami
  než vodiče řídících signálů), tak aby byl omezen vliv
  elektromagnetického rušení.
 • Stanovení délek vodičů a kabelů na základě vytvořených tras
  ve 3D modelu a přenesení těchto informací do zpráv a soupisů
  použitého materiálu.
 • Volba tras pro vedení vodičů, kabelů a hadic, tak aby došlo k vyloučení kolizí mezi vodiči a komponenty obvodu. Program pracuje v prostření SolidWorks a vyžaduje jeho instalaci.

Možnosti SOLIDWORKS Electrical Professional

V tomto balíčku najdete jak SOLIDWORKS Electrical Schematic Profesional, tak i SOLIDWORKS Electrical 3D.
Tato sestava je určena pro ty, kteří kombinují 2D a 3D elektrické a mechanické návrhy.

 


";