SolidWorks Composer

SolidWorks Composer je produkt, který umožňuje připravovat průvodní dokumentaci k výrobkům již ve fázi vývoje výrobku, což výrazně redukuje čas a prostředky potřebné pro uvedení výrobku na trh. Velkou výhodou SolidWorks Composer je aktivní propojení se zdrojovými 3D daty. Proto bude výsledná produktová dokumentace stále aktuální, i když dojde ke změnám při návrhu výrobku.

Composer_vozik_miniSolidWorks Composer přímo využívá 3D data z CAD systémů SolidWorks, Catia V4 i V5, Pro/Engineer. Z ostatních CAD systémů je možnost načtení dat pomocí obecných převodních formátů STEP, IGES a STL. Pracovat lze rychle a plynule i s rozsáhlými sestavami při současném zachování vysoké výsledné kvality výstupů.

SolidWorks Composer pracuje ve dvou základních režimech. První slouží k vytváření statických obrázků. Nabízí širokou škálu režimů zobrazení modelů včetně rozložených pohledů pro katalogové listy. K dispozici je široká škála nástrojů pro vytváření kót, šipek a jiných grafických značek, textových odkazů, popisek, pozic, rovin řezu, tabulek kusovníků, řízení skrytí či zobrazení jednotlivých součástí sestavy. Dále SolidWorks Composer také obsahuje modul pro ukládání obrázků ve vysokém rozlišení a vytváření často používaných technických ilustrací, které se ukládají do SVG souborů pro otevření v internetových prohlížečích.

Druhý režim slouží k vytváření animací. V tomto režimu lze jednoduše vytvářet animace, které mohou sloužit k efektním prezentacím nebo mohou nahradit statické návody pro montáže a použití zařízení. Samozřejmostí je provázaní s kusovníky a rozloženými pohledy. Unikátní je možnost vytváření kinematických vazeb, což dovoluje zákazníkovi simulovat například výrobní nebo logistické procesy.

Výstupní formáty

 • Nativní SMG soubor (zobrazitelný v bezplatném produktu SolidWorks Composer Player)
 • Objekt ActiveX (možnost vložení SMG souboru do aplikací MS Office)
 • Formát PDF (lze vytvořit standardní PDF, nebo U3D)
 • HTML kód (snadná tvorba webových prezentací)
 • Grafické formáty JPEG, TIFF, BMP a PNG
 • Vektorová grafika SVG (Scalable Vector Graphic, včetně komprimované varianty SVGZ)
 • Grafické soubory typu CGM (Computer Graphics Metafile) a formát DG
 • Multimediální AVI (export animací v souboru videa s možností definovat způsob komprese)

3DviamotorShrnutí výhod

 • Z existujících 3D dat vytvoříte přesnou produktovou dokumentaci.
 • Pomocí aktualizací rychle realizujete změny v dokumentaci.
 • Zamezíte nežádoucím chybám a nepřesnostem v dokumentaci.
 • Konstruktéři nebudou zatíženi zdlouhavou tvorbou dokumentace.
 • Snížíte náklady na tvorbu průvodní dokumentace.
 • Vytvoříte působivější marketingové prezentace.
 • Snadněji vyškolíte personál, který nemusí znát CAD systém.
 • Uvedete vaše výrobky rychleji na trh.

";