Nová verze SolidCAM 2021

solidcam 2020


Vážení zákazníci a uživatelé produktu SolidCAM,

SolidCAM 2021 má řadu zásadních novinek, některé z nich mají velký přesah i pro jeho budoucí vývoj, zejména zcela nová tabulka nástrojů. Shlédněte krátká informační videa nebo odborné webináře na téma této verze: 

Hlavní novinky SolidCAM 2021

 • Zcela přepracovaná tabulka nástrojů – Toolkit (důležitá zejména pro soustružnicko-frézovací a SWISS stroje)
 • SolidCAM 5osé odjehlování – Nová operace
 • SolidCAM 5osý ořez – Nová operace
 • SolidCAM Auto 3+2 hrubování – Nová operace
 • SolidCAM Simulator – podpora témat rozvržení, stejný čas simulování operace
 • 2.5D frézování závitů – Vícechodé závity, cykly hrubování a nové možnosti nájezdů a odjezdů
 • Trochoidální soustružení – vylepšený algoritmus
 • Ochrana kolizí pro STL držáky nástrojů u soustružení
 • Ochrana kolizí pro upínače u soustružení
 • Drag & Drop šablony operací u soustružení
 • HSR – Propojení mezer a protažení drah
 • Turbo HSR – nové 3D hranice
 • HSS/SIM 5X – podpora více řídicích křivek v jedné operaci
 • Rotační obrábění – posunutí nástroje mimo osu rotace
 • Výpočet aktualizovaného polotovaru nově vytíží procesor jen z 50%, pro lepší odezvu 


… a mnohem více, prohlédněte si český dokument Novinky SolidCAM 2021.

 


";