Školení SolidWorks a CAM

I přesto, že produkty dodávané naší společností patří ke špičce v jednoduchosti ovládání a uživatelského rozhraní, je školení neodmyslitelnou součástí nabídky našich služeb. Školení a konzultace nabízíme na všechny produkty společností SolidWorks a CAM v úrovních od začátečnické až po vysoce odbornou.

Pro účely školení máme k dispozici vlastní učebny včetně hardwarového vybavení ve všech našich kancelářích a samozřejmě také zkušené, certifikované školitele.

logo solidworksNaše společnost je také držitelem následujících certifikátů:

  • SolidWorks Certified Training and Support Provider
  • SolidWorks Certified Advanced Services Provider
  • SolidWorks Certified Documentation Services Provider
  • SolidCAM Training Center for Software and Services

Typy školení podle přístupu k zákazníkovi

Všechna pravidelná školení a obvykle i individuální školení probíhají nejen teoretickou formou, ale i prakticky přímo v prostředí produktu s využitím cvičných příkladů, každý účastník školení má k dispozici počítač.

Pravidelná školení

Pravidelná školení jsou koncipována jako hromadná, prefabrikovaná školení pro větší počet různých zákazníků z různých společností a s důrazem na ekonomickou výhodnost. Pravidelná školení se konají výhradně v našich školicích místnostech.

Individuální školení

Individuální školení jsou vždy koncipována zcela individuálně – pro jednu společnost, s ohledem na oborovou orientaci zákazníka a jeho specifické problémy, nasazení aplikací a úroveň znalostí. Je možné se domluvit na jednom i více školicích dnech, na základní i pokročilé úrovni, na školení v našich školicích místnostech nebo v prostorách zákazníka. V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení.

Typy školení podle tématu skoleni sluzby

Základní školení SolidWorks

Cílem základního školení je seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SolidWorks, nastavením prostředí, základy práce s dokumenty a vytvářením skic, objemových dílů, sestav a výkresů. Rozšiřující témata jako plechy, svařence, velké sestavy atd. jsou obsahem samostatných pokročilých školení. Základní školení trvá 4 dny a je zpravidla rozděleno na 2 dvoudenní bloky, mezi kterými je minimálně několik dnů pauza na procvičení a ověření nabytých vědomostí. Základní školení SolidWorks jsou nejčastěji pravidelná.

Pokročilé školení SolidWorks

Speciální školení seznámí uživatele s funkcemi SolidWorks, které jsou důležité pro pokročilé modelování s cílem zrychlení práce. Školení je zaměřeno na použití funkcí a nástrojů, které nejsou obsahem základního školení a zvyšují efektivitu práce uživatelů. Předmětem školení jsou pokročilé postupy tvorby modelů, nastavení systému a rozšiřující nástroje SolidWorks. Pokročilé školení trvá 2 dny a probíhá v jednom bloku. Školení jsou vypisována pravidelně.

Základní školení Simulation

Cílem tohoto školení je seznámit uživatele se základy strukturálních analýz těles, skořepin a nosníků. Ty zahrnují rozhraní a ovládání Simulation, nastavení prostředí, přípravu modelu a zadání okrajových podmínek, vytvoření sítě, výpočet dílů a sestav a analýzu získaných výsledků. Základní téma může být dále rozšířeno o jednodenní úvod do dynamiky pevných těles SolidWorks Motion. Školení předpokládá dobrou úroveň znalosti SolidWorks. Základní školení trvá 2 dny (případně 3 dny včetně Motion).

Základní školení SolidCAM

Cílem základního školení je seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SolidCAM, nastavením prostředí, funkčností modulů 2D, 3D a případně i 5osého modulu. Toto školení předpokládá dobrou úroveň znalosti SolidWorks. Základní školení trvá 3 dny (pro moduly 2D a 3D), případně 5 dnů (pro moduly 2D, 3D a 5osý).

Základní školení SolidWorks PDM

Toto školení je určeno pro uživatele systémů SolidWorks PDM Standard a SolidWorks PDM Professional. Školení je zpravidla jednodenní. Školení pro administrátory těchto systémů je vždy individuální.

Základní školení SolidWorks Composer

Cílem základního školení je seznámit uživatele s rozhraním a ovládáním SolidWorks Composer, nastavením prostředí, praci s importovanými daty a základy tvorby statických i dynamických prezentací a jejich publikování. Základní školení SolidWorks Composer trvá obvykle 2 dny.

Školení novinek

Toto školení je zpravidla jednodenní a jeho náplní je školení popř. podrobná prezentace nových funkcí a nástrojů v nejnovější verzi produktu. Školení novinek jsou nejčastěji pravidelná.

Rozšířené školení SolidWorks

Školení SolidWorksToto školení je obvykle jednodenní a je zaměřeno na některé z následujících témat. V případě požadavku na další rozšířená témata není problém vytvořit speciální školení přesně podle potřeb zákazníka. Rozšířená školení mohou být individuální i pravidelná.

Speciální školení

V případě požadavku na školení jakýchkoliv dalších produktů a témat není problém vytvořit speciální školení či konzultace přesně podle potřeb zákazníka. Speciální školení jsou vždy individuální.


";