SolidWorks Simulation Standard

solidworks simulationIntegrovaný SolidWorks Simulation Standard představuje pokročilé a robustní, ale zároveň stále snadno ovladatelné a intuitivní řešení pro provádění přesných a reálných simulací návrhů dílů i celých sestav, plechů, skořepin, rámů a příhradových konstrukcí. V sestavách je navíc možné simulovat i kontaktní úlohy, kdy například jeden díl může změnit svoji tuhost tím, že se opře o jiný díl, čímž ovlivní pevnostní charakteristiku celého návrhu. Příkladem takové kontaktní úlohy může být třeba nalisovaný spoj nebo kontrola čepu na otlačení.

U materiálů je možné detailně nastavovat mnoho specifických mechanických vlastností nebo použít například ortotropní materiál, který má v různých směrech různé vlastnosti (například dřevo).

K dispozici je celá řada specializovaných uchycení (jako pant či symetrické uchycení) a stejně tak i zatížení modelu, kde kromě síly a tlaku je možné model zatížit i krutem, gravitací, odstředivou silou nebo třeba zvýšenou teplotou či sáláním. Všechna uchycení i zatížení mohou působit nejen na plochy, ale i na hrany a vrcholy. Užitečná jsou také speciální zatížení, která umožní na několik kliknutí snadno nasimulovat komplikované reálné spoje jako šrouby, čepy, pružiny, svary či ložiska.

Před spuštěním výpočtu je možné nastavit, které součásti se mají vůbec účastnit simulace, která jsou zcela pevná a u kterých těles a ploch má být vzájemný kontakt. Stejně tak se nabízí detailní nastavení automatického generátoru sítě, včetně možnosti úpravy sítě či jejího zjemnění. Pro výpočet samotný je pak na výběr z několika řešičů, zahrnout lze například také vliv tření nebo velkých posunutí.

Výpočet probíhá zcela automaticky a po jeho provedení má konstruktér k dispozici bohatou nabídku výsledků. Standardní výsledky jako studie bezpečnosti a průběhy napětí, posunutí a poměrných deformací lze libovolně modifikovat, animovat a zobrazovat třeba i ve formě řezů či izoploch. Dále je možné analyzovat kontaktní, reakční a další výsledné síly, hodnoty výsledků v jednotlivých uzlech a prvcích nebo namáhání ve speciálních spojích a uživatelsky určených čidlech. Výsledkové zprávy jsou k dispozici ve formátu HTML i MS Word.

Simulation Standard je spolu s nástrojem SolidWorks Motion součástí balíčku SolidWorks Premium.

Shrnutí vlastností a funkcí

  • Úlohy lineární statiky na objemových, skořepinových a prutových konstrukcích
  • Kontaktní úlohy včetně tření
  • V omezené míře řešení velkých posunů
  • Bohatá knihovna materiálů, široká nabídka zatížení a uchycení včetně speciálních uchycení a spojů
  • Automatické generování sítě s možností automatického, globálního a lokálního zjemnění
  • Scénáře, parametrické studie, sledování trendu
  • Bohaté možnosti analýzy a zobrazení výsledků, včetně náhledu na výsledky a jejich porovnávání

";