Nástroje pro simulace zdarma

Bezplatnými součástmi každé instalace SolidWorks jsou plně integrované nástroje Simulation Xpress a FloXpress, které umožňují řešit simulační úlohy v řádech několika minut a kontrolovat problematické oblasti výrobků ještě před schválením výroby.

Simulation Xpress

simulation uzaver vody2SimulationXpress představuje snadno použitelný simulační nástroj pro ověřování návrhů jednotlivých dílů. S jeho pomocí rychle získáte informace o koeficientu bezpečnosti návrhu a rozložení napětí a deformací v modelu. Výsledky simulací jsou k dispozici v řádech několika sekund, časová náročnost je závislá na složitosti analyzovaného dílu. Celý článek

FloXpress

FloXpress je simulační nástroj určený pro základní analýzu proudění vzduchu nebo vody. S jeho pomocí rychle získáte informace o proudění v uzavřeném prostoru modelu, který obsahuje jeden vstupní a jeden výstupní otvor. Díky ukázkám, příkladům a vysvětlujícímu textu průvodce usnadňuje správné pochopení celého procesu simulace. Celý článek


";