Postprocesory

SolidCAM, SWOOD i DCAMCUT jsou systémy CAM s výstupem do řídicích systémů obráběcích strojů. Pro optimální využití CAM systému je důležité správně odladit výstup (NC program) ve formátu, který je vlastní konkrétnímu řídicímu systému CNC stroje. Odladění (implementace) CAM systému spočívá především ve správné funkčnosti spojovacího článku (postprocesoru) mezi CAM systémem a řídicím systémem CNC stroje.
Postprocesory pro jednotlivé CAMy se liší, a to z důvodu odlišnosti těchto systémů i odlišnosti použitých strojů. Postprocesor například pro 3osý stroj HOUFEK se systémem Siemens bude jiný pro SolidCAM i SWOOD.

Zákazníci provozují rozmanitá provedení CNC strojů s mnoha typy a variantami řídicích systémů. Řídicí systémy mohou pracovat s dialogovým nebo ISO formátem. Programy mohou být rovněž vyžadovány ve tvaru vhodném pro speciální řídící nadstavby typu WOODWOP a podobně (zejména u dřevoobráběcích strojů).

gppPříklad systémů dialogových:

  • Heidenhain
  • Mazatrol (MAZAK)

Příklad strojů se speciální nadstavbou systému: 

  • Biesse
  • HOMAG
  • Houfek

Příklad systémů ISO:

  • Sinumerik
  • Fanuc
  • HAAS

Každý z uvedených řídicích systémů je používán v mnoha konfiguracích na nejrůznějších strojích. Z tohoto pohledu má každý CNC stroj různé nároky na formát NC programu. Stejně tak se mohou lišit požadavky zákazníků v různých firmách na stejný typ stroje a řídicí systém.

Jak implementovat?

Používání CAM systému musí předcházet důkladná analýza potřeb zákazníka, posouzení typu výroby a z toho plynoucích požadavků na formát NC programu. Po definici všech požadavků a potřeb na straně zákazníka je zpracován postprocesor, který překládá CAM data do požadovaného formátu. Součástí výstupu mohou být další informace, jako je seřizovací dokumentace, tabulky nástrojů, atp.

Společnost SolidVision disponuje týmem certifikovaných techniků schopných implementovat nabízené CAM na různé CNC stroje v konfiguracích od 2 do 5osého souvislého řízení, frézovací, soustružnická i kombinovaná obráběcí centra. Kromě standardních konfigurací CNC strojů a z toho plynoucích požadavků, je možné řešit zcela specifické zákaznické požadavky na programování, vycházející ze speciálního zaměření výroby.


";