PDM/PLM

SolidWorks PDM/PLM systémy

SOLIDWORKS PDM/PLM systémy dávají k dispozici nástroje pro spolupráci, sdílení a opakované používání dat, která vytváříte při vývoji nových výrobků. Díky přehlednému uspořádání v SOLIDWORKS PDM systémech mohou uživatelé rychle vyhledávat potřebná data, jejich verze a revize. Použití PDM systému také zabraňuje nechtěnému přepsání dat, která jsou tímto systémem spravována.

Co umožňují systémy správy dat SOLIDWORKS řešit?

Typickou úlohou pro správu dokumentace je situace, kdy jeden uživatel pracuje na sestavě a soubory má uložené na lokálním nebo síťovém disku. V případě, že si druhý uživatel otevře tutéž sestavu a provede úpravy, může nastat vážný problém, že si uživatelé navzájem přepíší upravená data.

PDM/PLM reseni pro spravu dokumentaceSOLIDWORKS PDM/PLM systémy vytváří efektivní a rozšiřitelné datové úložiště tak, aby nedošlo při spolupráci uživatelů na stejném projektu k nechtěné ztrátě nebo přepsání dat. Každý uživatel používající SOLIDWORKS PDM/PLM systém vždy pracuje s aktuální podobou dat a má možnost zobrazit historii výrobku.

V čem SOLIDWORKS PDM/PLM systémy pomáhají?

  • Jednoduché vyhledávání a opakované používání již vytvořených dokumentů
  • Rychlé nalezení poslední varianty výrobku
  • Spolupráce mezi pobočkami kdekoliv na světě
  • Jednoznačně definované pracovní postupy (workflow) a zlepšení komunikace v rámci vývojového procesu

Možnost PDM/PLM systémů

Systémy SOLIDWORKS PDM/PLM umožňují vybudovat řešení pro správu dokumentace a informací v organizaci dle jejích potřeb.

SOLIDWORKS PLM řeší komplexní sdílení dokumentace a informací o výrobku v rámci celého vývojového a výrobního cyklu. Zásadním prvkem systému je integrace mezi systémy používanými technickou přípravou výroby (CAD, PDM) a podnikovým informačním systémem využívaným pro řízení výroby. Typickými představiteli spravovaných informací jsou 3D modely, 2D výkresy, výpočty, montážní návody, návody pro používání, katalogy, kusovníky, materiálové položky, skladové položky nebo informace o průběhu změnového řízení.

SOLIDWORKS PDM Professional je plnohodnotný systém pro komplexní správu dat ve velkých i malých organizacích. SOLIDWORKS PDM Professional umožňuje mnohem snadněji vyhledávat a opakovaně využívat soubory, díly a výkresy, sdílet informace o návrhu, automatizovat schvalování a předávání dokumentace a zajistí, že výroba bude mít vždy správnou verzi dokumentace.

SOLIDWORKS PDM Standard je nové řešení správy dat pro malé pracovní skupiny pracující v jedné lokalitě. Je zahrnuto v CAD produktech SOLIDWORKS Professional a Premium a pomůže uživatelům CAD SOLIDWORKS a DraftSight snadno a efektivně organizovat a spravovat jejich data. Řešení SOLIDWORKS PDM Standard může být v případě potřeby snadno povýšeno na SOLIDWORKS PDM Professional.

SOLIDWORKS Workgroup PDM je starší řešení správy dat pro malé pracovní skupiny, které bude podporováno naposled s verzí SOLIDWORKS 2017. Zákazníkovi umožňuje efektivně pracovat s daty CAD systémů SOLIDWORKS, AutoCAD a dalšími typy souborů. Lze provést konverzi SOLIDWORKS Workgroup PDM na SOLIDWORKS PDM Professional, případně Standard.


Srovnávací tabulka PDM/PLM systémů
Funkcionalita SOLIDWORKS PDM/PLM Workgoup
PDM
PDM
Standard
PDM
Professional
PLM

Řízení přístupu
Správa revizí
Vyhledávání a znovuvyužití návrhových dat
Podpora ISO/historie
Integrované vyhledávání
Databáze MS SQL Server
●   ● ● 
Pokročilé vyhledávání, oblíbená vyhledávání
Prohlížení mnoha formátů
Konfigurovatelné rozhraní
 ●  ●  ●
Rozšiřitelnost
API ●  ●   ●
Automatické převody do neutrálních formátů
Uživatelská konfigurace
Automatický export a import dat
Generátor sériových čísel
Podpora více lokalit
WEB rozhraní
Automatické schvalovací procesy
Notifikace do e-mailu

Integrace do průzkumníku Windows
 ●  ● ● 
Integrace 3D CAD SOLIDWORKS
Integrace 2D CAD DraftSight
Integrace AutoCAD
Integrace Inventor
Integrace Solid Edge
Integrace Pro/ENGINEER
Integrace SolidCAM
Integrace InventorCAM
Správa MS Office (Word, Excel, Outlook, …)

Možnost vytvoření propojení na MRP/ERP systémy
Automatický přenos kusovníků do MRP/ERP systémů
Načítání informací o materiálech
Načítání skladových položek
Přenos informací o změnovém řízení mezi PDM a ERP
Přístup k výkresové dokumentaci z MRP/ERP systémů

";