SolidWorks Inspection - nástroj pro podporu kontroly jakosti

Aplikace SOLIDWORKS Inspection inspectionumožňuje velmi rychle a efektivně vytvářet dokumentaci potřebnou pro kontrolu kvality. Systém vytváří indexované výkresy a zprávy dle norem AS9102, PPAP a ISO 13485 na základě výrobního výkresu, a to jak ve formátu SOLIDWORKS, tak i PDF a TIFF.

Program umožňuje uživateli vybírat kóty na výkrese a automaticky jim přiřazovat index. Na základě informace o toleranci vypočítává dovolený rozsah velikosti kontrolovaného rozměru, tuto informaci získává buď přímo z kóty, nebo z tabulky pro netolerované rozměry. Kontrolovaná vlastnost může být definována jako kóta, geometrická tolerance, popis, značka svaru či kvality povrchu. Ke každé sledované vlastnosti lze doplnit údaje o metodě měření, významu, způsobu obrábění, atd., které se při vytvoření zprávy automaticky zapíší do předepsaných polí tabulky.

Díky rozpoznávání textu OCR může pracovník kontroly připravit potřebné podklady i z dokumentů, které neobsahují přímo číselné údaje, ale jsou pouhým obrázkem. Tato funkce dovoluje použít jako podklad prakticky jakýkoli výrobní výkres bez ohledu na to, jakým způsobem byl vytvořen, zda v 3D nebo 2D CAD aplikaci nebo oskenován z původní ručně vytvořené dokumentace.

Aplikace díky svému snadno ovladatelnému prostředí a možnostem dovoluje zkrátit čas potřebný na přípravu kontrolních podkladů z několika hodin na několik minut. Zároveň je koncipována tak, aby bylo možné do ní přímo zadávat naměřené údaje. Systém zvýrazňuje měřenou kótu na výkrese a mění její barevný podklad podle toho, jestli je hodnota v dovoleném rozsahu, na jeho mezi či mimo něj. Díky tomu uživatel dostává při měření přehled o měřeném místě bez zdlouhavého vyhledávání na výkrese, a také okamžitou zpětnou vazbu, zda výrobek odpovídá požadovaným tolerancím. Zadání hodnot může být provedeno ručně, přímým spojením s elektronickým posuvným měřidlem či importem dat z přístrojů na měření souřadnic (CMM).

Propojení s aplikací SOLIDWORKS přináší především přímý import kót z výkresu a načtení uživatelských hodnot, jako je číslo výkresu, přímo bez nadbytečných kroků.

Program se skládá ze dvou částí:

  • Doplňkového modulu do SOLIDWORKS určenéhopro import z výkresů SOLIDWORKS.
  • Samostatné aplikace SOLIDWORKS Inspection určené pro pracovníky kontroly kvality,
    kteří mají jako vstupní informaci 2D výkres ve formátu PDF či TIFF.

inspction_vzhled
merici_zprava

 


";