Implementace PDM/PLM

Protože každá organizace pracuje vlastním způsobem, má vlastní standardy a osvědčené postupy, není a nemůže být PDM/PLM řešení aplikace, kterou stačí "vybalit z krabice".

Aby nasazení SOLIDWORKS PDM/PLM systémů splnilo cíl - zefektivnění stávajících procesů tvorby a správy dokumentace, musí dojít k jejich správnému nasazení - implementaci. Aby byla implementace úspěšná, používáme metodiku, která vychází z našich bohatých zkušeností a ze standardů našeho dodavatele, Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. Každý projekt nasazení SOLIDWORKS PDM/PLM systémů proto sestává z následujících kroků: analýza, implementační fáze, zkušební provoz, ostrý provoz z rozšířenou podporou.

plm

Základem úspěšné implementace je analýza stávající situace u zákazníka – jeho procesů, organizace práce, používaných dat a systémů. Na základě analýzy je možné navrhnout datový model, procesy, počty potřebných licencí a vůbec funkcionalitu celého řešení tak, aby odpovídaly potřebám zákazníka. Díky provedené analýze je možné určit cenu finálního řešení a korektně naplánovat realizaci projektu implementace PDM/PLM.

Na analýzu navazuje implementační fáze. Během ní jsou zpracovány podrobné specifikace budovaného systému, který je dle nich následně nastaven. Specifikace se týkají například datového modelu, workflow (pracovních postupů), číslování a značení dokumentace, propojení na TPV či na informační systém, speciálních funkcionalit, které budou nově vyvinuty a podobně.

Přestože zákazník je aktivně zapojen do tvorby specifikací, nelze předpokládat, že se vše podaří nastavit "na první dobrou". Proto po nastavení funkcionalit navazuje testovací provoz, během kterého jsou vyškoleni klíčoví uživatelé zákazníka a ti následně pracují s testovací verzí nového systému, která je v této fázi odladěna dle jejich připomínek. Testovací provoz končí odsouhlasením funkcionality za využití testovacích protokolů k jednotlivým specifikacím.

Po otestování jde implementace do finále – je vytvořeno produkční prostředí, vyškoleni běžní uživatelé systému a začíná rutinní využívání nového PDM/PLM řešení. Na jeho počátku je poskytována zákazníkovi rozšířená podpora implementačním týmem, a po dohodnuté době přebírá podporu zákazníka tým standardní technické podpory firmy SolidVision, který je všem zákazníkům k dispozici každý pracovní den.

Součástí implementace PDM systému může být propojení na informační (ERP/MRP) a TPV systémy, díky kterému se zajistí dostupnost informací např. o skladových položkách, technologických postupech a kusovnících v online režimu. Odstraní se manuální nebo poloautomatické přenosy informací mezi jednotlivými odděleními a tím i chyby, které tímto přenosem mohou nastat.

plm 2";