EXALEAD OnePart

EXALEAD OnePart – efektivní vyhledávání a porovnání nejen CAD dat

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation přináší systém EXALEAD OnePart, který umožňuje uživatelům realizovat efektivní vyhledávání v definované struktuře různých umístění. Především usnadňuje rozhodovací proces konstruktérům a inženýrům, zda vyhledat, porovnat a použít již dříve vytvořená data anebo vytvořit nový návrh.

Vyhledávání informací je možné z různých zdrojů dat a uživatel tak není omezen pouze na adresářovou strukturu.

Můžeme kombinovat vyhledávání například v:

  • adresářové struktuře na serveru nebo lokálních PC
  • databázových řešeních, jako je například Microsoft SQL Server
  • databázi Microsoft SharePoint
  • systémech správy dokumentace, například SOLIDWORKS Enterprise PDM

exalead_onepart_architektura

Jak EXALEAD OnePart vyhledává

Řešení EXALEAD OnePart umožňuje uživatelům fulltextově prohledávat definovaný prostor, ve kterém se nachází firemní data. Obrovskou výhodou je rychlá indexace obsahu bez rozdílu, zda se jedná o textový dokument Word, tabulku v Excelu, PDF soubor, databázový záznam v SQL databázi nebo CAD data. Tato funkcionalita uživateli přináší možnost velmi rychlého nalezení informace, ať je obsažena v téměř jakémkoliv zdroji, který společnost používá z jediného místa a tím je internetový prohlížeč.

exalead_onepart

Logika vyhledávání CAD dat

V případě CAD dat uživatel navíc může využít možnosti vyhledávání podle geometrické podobnosti. Pokud si uživatel například vyhledá CAD data podle názvu, použitého materiálu nebo dalších kritérií, pak pro vyhledání podobných součástí není omezen pouze na součásti, které obsahují zadaná vyhledávací kritéria.

Porovnání CAD dat

Porovnání výsledků lze provést z hlediska geometrického, kdy uživatel nastavením procentuální shody určuje, jak moc si mají být výsledky geometrického porovnání shodné. Nastavením například 50% shody bude uživateli zobrazena větší škála výsledků, než když nastavení zpřesní například na 85%. Lze tedy vyhledávat nejen shodné součásti, ale i tvarově podobné, které se liší určitými vlastnostmi nebo geometrickými odchylkami. EXALEAD OnePart uživateli nabízí srovnání vybraných dat podle jejich vlastností a rozměrů podobně jako si uživatel může porovnat produkty při výběru například v e-shopu.

exalead_onepart_porovnani

Výhody znovupoužití dat

Opakované použití již existujících dat má obrovský přínos v celém procesu ve firmě. Pokud se použijí stejná data v rámci vývoje nového nebo podobného výrobku, tak dochází k významným úsporám při zpracování technické přípravy výroby, výrobních procesech a montáži. Úspora může dosáhnout až 90% ve srovnání se stejnou součástí, kterou uživatel vytvoří znovu, protože o její existenci nemá tušení a není v jeho silách, aby ji našel.
Při použití vyhledávacího nástroje EXALEAD OnePart není uživatel zatěžován žádným složitým uživatelským rozhraním, ale využívá prostředí svého dobře známého internetového prohlížeče, kde má přístup ke komplexním výsledkům vyhledávání.

Pro koho je EXALEAD OnePart určen?

Vzhledem ke své koncepci je řešení EXALEAD OnePart vhodné jak pro společnosti, které data udržují v souborových strukturách na serverech, tak pro společnosti, které mají dokumenty uloženy na firemním portálu s technologií SharePoint nebo mají implementovány systémy správy dokumentace PDM.

Technologie EXALEAD CloudViewTM

Uživatelé, kteří se v oblasti počítačů pohybují už dlouhou dobu, si jistě vzpomenou na "předgooglovskou éru'', kdy od roku 1995 byl jedním z nejpopulárnějších vyhledávacích nástrojů vyhledávač AltaVista. Výhodou vyhledávače AltaVista bylo vícevláknové zpracování informací. Jako první vyhledávač tehdy využíval takzvané fultextové vyhledávání v prostředí internetových stránek. Technologie, která byla použita pro vyhledávání v AltaVistě, je základem na kterém je postavena řešení EXALEAD CloudViewTM. Místo vyhledávání v internetových stránkách, je teď tato technologie použita jako základní kámen řešení pro vyhledávání a prohledávání dokumentů.

Serverové řešení EXALEAD OnePart

Komplexní vyhledávací řešení EXALEAD OnePart je serverové řešení, kdy jeden vyhrazený server provádí indexaci vybraných lokací. Vyhrazený server je postaven na operačním systému Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 R2. Uživatel a administrátor pak přistupuje k informacím přes webovský prohlížeč. Klientské řešení je dostupné jak z desktopových internetových prohlížečů, tak z mobilních zařízení. Uvedené multiplatformní řešení je umožněno použitím technologie JAVA.

 


";