SolidWorks eDrawings

Solidworks eDrawings je nástroj pro komunikaci, sdílení a prohlížení 2D i 3D dokumentace, který zásadním způsobem usnadňuje zprostředkování a výměnu dat. Tím pomáhá eliminovat problémy, které velice často nastávají ve vzdálené komunikaci mezi konstruktéry a zákazníky. 

edrawingseDrawings používá vlastní formáty souborů, které jsou díky vysoké interní kompresi velice malé a snadno se tak dají poslat emailem. Pokud příjemce nemá eDrawings nainstalovaný, je možné publikovat dokumenty jako samospustitelné soubory (*.exe). Ty pak obsahují integrovaný prohlížeč, který není třeba zvlášť instalovat a v žádném ohledu se neliší od základní verze eDrawings.

 

Kromě prohlížení a snadné komunikace umožňuje eDrawings i tisk, zobrazení 3D modelu, animace, vizualizace, prohlížení dokumentů SolidWorks a DWG/DXF a mnoho dalších užitečných funkcí, které značně urychlují proces revizí projektu.

Základní verze tohoto eDrawings (prohlížeč) je k dispozici zdarma.

Solidworks eDrawings Professional

SolidWorks eDrawings Professional doplňuje základní verzi produktu o rozšířené nástroje pro spolupráci, komunikaci a revidování dokumentů.

Jeho hlavním přínosem je možnost odměřování rozměrů a vzdáleností u modelů i výkresů. Měření je z hlediska bezpečnosti k dispozici pouze tehdy, je-li povoleno při vytváření dokumentů eDrawings. Aby bylo měření umožněno, uživatel nemusí mít nutně nainstalován eDrawings Professional, ale stačí, když je dokument ve verzi Professional vytvořen. Odměřovat je možné také v dokumentech DWG/DXF a Solidworks.

Dále eDrawings Professional nabízí rozšířené možnosti jako vytváření dynamických řezů, vkládání poznámek a 3D popisků, rozložené pohledy či přesouvání součástí.

eDrawings Professional je součástí každé instalace balíčků SolidWorks Professional a Premium nebo je možné ho zakoupit samostatně v našem internetovém obchodě.


Srovnávací tabulka edrawings
Nástroje a funkce eDrawings
Standard
eDrawings
Professional
Základní funkcionalita
Kompaktní soubory
Vestavěný prohlížeč
Rozvržení a listy výkresů
Hypertextové odkazy
3D ukazatel
Kontrola
Vizualizace
Animace
Interoperabilita
Výsledky analýz
Hladiny výkresů
Kusovníky
Tisk
Rozšířená funkcionalita
Poznámkování
Odměřování
Dynamické řezy
Přesouvání součástí
Rozložené pohledy
Konfigurace a stavy zobrazení
Fyzikální vlastnosti
Razítka
Hesla

Solidworks eDrawings Publisher

eDrawings Publisher je součástí každé instalace SolidWorks. S jeho pomocí lze snadno a rychle publikovat dokumenty eDrawings z vašich výkresů a modelů SolidWorks.

edrawings edrawings_02


";