CNC editor

Hlavním výstupem každého CAD/CAM systému je NC kód (NC program). Formát programu je pomocí postprocesoru přizpůsoben řídicímu systému CNC stroje. Častým požadavkem zákazníků je dodatečná editace vytvořených NC programů. Skupina programů CIMCO nabízí komplexní a výkonné řešení pro práci s hotovými NC programy.

CIMCO Edit

cimco-editCIMCO Edit se řadí k nejznámějším ze skupiny aplikací společnosti CIMCO. Jako NC editor je celosvětově rozšířen a slouží mnoha programátorům pro editaci NC programů, jejich porovnání, simulaci a dalším operacím. Typickými operacemi jsou číslování řádků programu, vyhledávání v souřadnicích, hromadné změny vyhledaných parametrů (otáčky a posuvy) a porovnání programů. Uživatel může editor přizpůsobit svým potřebám. Lze nastavit přiřazení barev klíčovým slovům, parametrům nebo sekvencím v NC kódu, dále uživatelské číslování řádků, automatické přiřazení přípon a další možnosti. CIMCO Edit nabízí možnost simulace a ověření NC programů v grafickém náhledu. Zobrazeny mohou být i dráhy nástroje nebo objemové odebírání materiálu. Simulovat lze programy mnoha typů řídicích systémů (ISO, Heidenhain, Fanuc, HAAS, Okuma, Siemens, Mazak atd).

DNC Max - Již základní CIMCO Edit disponuje nástroji pro komunikaci s NC strojem a správu programů. Komunikace je spolehlivě a jednoduše nastavitelná přes rozhraní RS232. V základní verzi lze použít šest portů pro komunikaci s šesti CNC stroji s možnostmi dalšího rozšíření pro zasíťování většího počtu strojů. Rozšiřující možnosti zajišťuje aplikace DNC Max. S nasazením DNC Max lze řešit komplexněji požadavky na propojení CNC strojů do DNC sítě prostřednictvím dalších pokročilých nástrojů.

NC Base - Je nástroj pro správu NC programů a související dokumentace. Programy lze vyhledávat, třídit, organizovat a programům je možné přiřazovat statut podle rozpracovanosti. K programům je možné přiřadit další dokumentaci v podobě fotek a výkresů upnutí, dále seznamy nástrojů, upínačů a další seřizovací dokumentaci.

MDC Max - Je nástroj pro pokročilejší správu výrobních procesů. CNC stroje propojené DNC sítí, lze kontrolovat v jednotlivých fázích výrobního procesu. Je možné sledovat vytíženost strojů. Stroje jsou kontrolovány. Lze sledovat, kdy se stroj nachází ve fázi seřizování, kdy probíhá obrábění, kolik času zbývá do konce programu, atd. Díky DNC Max získá zákazník přehled nad výrobním procesem a zároveň nástroj pro jeho optimalizaci a lepší využití výrobních prostředků.

 


";