Licencování a aktivace produktů

TYTO STRÁNKY JIŽ NEJSOU AKTUÁLNI.

Přejděte na naše nové stránky  https://www.solidvision.cz/podpora/aktivace

 

Většina produktů dodávaných naší společností je nějakým způsobem licencována (výjimku tvoří samozřejmě ty produkty, které jsou k dispozici zdarma). Přehled způsobů licencování nabízí následující tabulka:

Produkt Způsob licencování  
Samostatná licence Síťová licence (SNL)
SolidWorks a jeho moduly aktivace aktivace
Simulation aktivace aktivace
Composer aktivace aktivace
Electrical aktivace aktivace
Plastics aktivace aktivace
SolidWorks PDM Standard není k dispozici aktivace
SolidWorks PDM Professional není k dispozici aktivace
SolidCAM hardwarový klíč hardwarový klíč
jiné produkty na dotaz na dotaz

Popis a informace k jednotlivým způsobům licencování:

Aktivace

Aktivace je samoobslužný, jednoduchý a rychlý proces pro ověření platnosti licence produktu, kterým vás provede intuitivní průvodce aktivací. V případě jakýchkoliv problémů s aktivacemi či otázek ohledně aktivací kontaktujte technickou podporu.

Aktivace se provádí pomocí internetového připojení (popř. emailem) a ve většině případů netrvá déle než minutu. Během aktivace se automaticky ověří typ a platnost licence produktu na aktivačním serveru a následně se tato licence přesune ze serveru na lokální počítač zákazníka. Aktivace je jednorázová, po jejím provedení je produkt plně licencován a není nutné trvalé připojení k síti či opakování aktivace při opakovaném spouštění produktu.

Aktivace se provádí při prvním spuštění produktu po jeho instalaci na počítač, systém si aktivaci automaticky vyžádá. Aktivovaná licence je pak vázána na konkrétní počítač. To znamená, že produkt může být spouštěn pouze na tom počítači, na kterém byla aktivována.

Aktivovanou licenci není možné přímo přenést na jiný počítač, ale je nutné nejprve provést deaktivaci, tedy převedení aktivace zpátky na aktivační server. 

Kdy je bezpodmínečně nutné provést deaktivaci:

  • před odinstalováním produktu z počítače
  • před změnou sériového čísla produktu
  • před výměnou počítače za nový
  • před výměnou pevného disku, procesoru či dalších důležitých součástí počítače
  • před zformátováním pevného disku
  • před reinstalací nebo obnovou operačního systému

Převedení aktivace se provede v daném produktu v menu Nápověda > Licence Deaktivovat.

Pomocí aktivace se ve Správci licencí ověřuje i platnost síťové licence (SNL). Systém si aktivaci síťové licence opět vyžádá automaticky po jeho nainstalování. Převedení aktivace síťové licence se provádí taktéž přímo ve Správci licencí (záložka Správa serveru > Informace o licenci > tlačítko Upravit).

hasp dongleHardwarový klíč

Hardwarový klíč (dongle) obdržíte jako součást dodávky software (produktu). Hardwarové klíče jsou USB zařízení malých fyzických rozměrů (s výjimkou velmi starých licencí, kde se používaly klíče na paralelní port), jejichž prostřednictvím se produkt licencuje. Pro veškerou pomoc se zprovozněním a správou klíčů (např. nabíjení) kontaktujte technickou podporu.


";