3D skenování

3dsken 13D skenování se postupem času rozvíjí a dostává se do podvědomí stále širšího počtu kontrolorů a konstruktérů. Tato technologie umožnuje provádět společnostem práce, na které pomocí klasických metod nedosáhli, nebo byly často zdlouhavé a tedy finančně neefektivní. Technologie 3D skenování se stále častěji uplatňuje díky své velké úspoře času a realizaci projektů, které by nebylo možné klasickými metodami uskutečnit.

Pomocí mobilních 3D skenerů dokážeme v dnešní době skenovat objekty všech tvarů, velikostí a barev. Zařízení tak není limitováno svými možnostmi, ale pouze obsluhou. Nabízíme plně mobilní 3D skenery od Creaform 3D a softwarové řešení od společností Creaform a 3D Systems.

Z přenosných 3D skenerů od společnosti Creaform uživatel získá výstupní data v podobě polygonové sítě (nejčastěji ve formátu STL a OBJ), ale je možné je exportovat i v jiných formátech.

Využití získaných dat

  1. 3D tisk – přímé zaslání souboru na 3D tiskárnu a vytisknutí kopie
  2. Design – načtení dat do grafického 3D software a další úprava dat
  3. Reverzní inženýrství – tvorba nového CAD modelu z naskenovaných dat
  4. Kontrola kvality – vyhodnocení odchylek při výrobě

Reverzní inženýrství

3d sken8V procesu reverzního inženýrství jde o získání 3D tvaru jakékoliv fyzického objektu a vytvoření 3D CAD modelu pro design, výrobu nového modelu, nebo analýzu součásti. Nasnímaná data mohou být dále upravena na CAD plošné nebo objemové modely, které lze načíst v libovolném CAD systému.

Kontrola kvality

Jednoduché porovnání CAD modelu s naskenovanými daty. Výsledkem je inspekční protokol s naměřenými hodnotami. K vyhodnocení správného vyrobení dílu, můžete použít například tyto funkce:

  • Barevná mapa odchylek 
  • 2D řezy
  • 3D měření v prostoru
  • Vyhodnocení geometrických tolerancí
  • Tvorba anotací
  • Kótování a další

Kontrola kvality je jednou z nejdůležitějších oblastí ve výrobním procesu. Rychlá kontrola vyžaduje nejúčinnější techniku pro porovnání a inspekci vyrobených součásti s CAD návrhem. Naše nejmodernější bezkontaktní skenovací systémy jsou rychlé, efektivní a poskytují data s vysokým rozlišením až 0.05 mm.

Více informací naleznete na našem specializovaném webu zaměřeném na 3D skenovaní.


";