Služby v oblasti 3D skenování

3d sken4Přenos skutečných tvarů do virtuálních 3D modelů se dotýká čím dál širšího počtu konstruktérů, ruku v ruce s větší dostupností skenovacích technologií. Jednou z největších výhod 3D skenování je rychlé získání přesného trojrozměrného modelu.

Využití naskenovaných dat v běžných 3D CAD systémech pak přibližuje dotykové a optické skenování i do oblastí klasického strojírenství. Obě metody snímání se s úspěchem využívají v oborech jako je výroba nástrojů, šablon a matric, výroba lisovacích nástrojů, letecká výroba, šperkařství, lékařství, archeologie a dalších.

3D skenování se tedy využije všude tam, kde je potřeba reprodukovat komplexní až organicky tvarované plochy.

Model vzniklý snímáním se následně dá použít pro výrobu například pomocí stereolitografie, rapidprototyping nebo klasického CNC obrábění.

Nabídka našich služeb v oblasti 3D skenování

3d sken5Naše společnost se v oblasti 3D skenování zabývá nejen dodávkou samotných 3D skenerů a programů, ale nabízí také odborné a mnohaleté zkušenosti při skenování a zpracování dat. Disponujeme různými 3D skenery a různými 3D softwary. Díky těmto možnostem jsme schopni úspěšně zvládnout naprostou většinu poptaných prací. Naši technici jsou zkušenými profesionály s dlouholetou praxí v oboru. Tým je pravidelně školen na novinky v technice i technologiích pro 3D skenování.

3D skenování

Nejčastější a nejžádanější služba je obecné skenování. Převádíme fyzické 3D modely do počítače v digitální podobě. Cena této služby se odvíjí od složitosti dílu a požadovaného výsledku. Především záleží na formátu dat, úpravě dat a textuře. Model je možné poslat nebo si vyžádat skenování v terénu.

První krok při poptávání služby skenování je zaslání emailu s náhledy na daný díl, jeho rozměry a požadovaným výsledkem.

Měření pomocí dotykové sond

Ne vždy je nutné skenovat celý povrch dílu pro komplexní vyhodnocení odchylek. Díky dotykové sondě můžeme velmi rychle kontrolovat svařence, přípravky a jiné díly vyžadující rozměrovou kontrolu. Pomocí dotykové sondy dokážeme v současnou chvíli seřizovat přípravky a kontrolovat je. Dotyková sonda je bezdrátová a umožňuje tak práci i v náročných pracovních podmínkách.

3d sken7CT Skenování

Za pomoci průmyslového tomografu jsme schopni naskenovat velmi malé součástky nebo vytvořit 3D model dílů s nepřístupnými oblastmi. Tomograf pracuje v přesnostech jednotek mikronů a dokáže tak vytvořit počítačový model se všemi detaily reálného dílu. Tato data se následně dají použít třeba pro vyhodnocení pórovitosti, pro kontrolu sesazení dílů nebo vyhodnocení vnitřních rozměrů. Na nasnímaných datech je možné provádět i běžnou rozměrovou kontrola a nebo přemodelovat díl do CAD formátu.

Zpracování dat

Obdrželi jste naskenovaná data a nevíte, co s nimi? Jako prodejci softwaru pro zpracování dat máme dlouholeté zkušenosti s jeho možnostmi a ovládáním a můžeme vám tedy nabídnout naše služby k docílení požadovaného výsledku. Využití odborníků ke zpracování dat má výhodu v úspoře času, profesionálním přístupu a zpracování na nejvyšší úrovni. Ke zpracování dat využíváme specializovaný software.


";